La transformació de les ciutats

El context

València, B.Espinalt, 1786-89.

BC

El segle XVIII representa per a la majoria de regions europees una clara inflexió històrica en descabdellar-se una sèrie de transformacions que comportaren la fi de l’antic règim. A Catalunya la consciència sobre la singularitat d’aquest segle va ser particularment viva. D’una banda, la centúria s’inicià amb una discontinuïtat institucional i política dramàtica, un canvi clau després d’una llarga etapa de permanència, amb agudes repercussions sobre el món urbà. De l’altra, finalitzà amb un creixement sense precedents, força general...