Jaume Huguet i el seu entorn

Jaume Huguet i l’eixir de la dignitat humana

Sant Agustí rentant els peus a Crist, representat com a pelegrí. El 1463 la confraria de blanquers va signar amb Jaume Huguet el contracte per pintar aquest retaule, destinat a l’altar major del convent de Sant Agustí Vell de Barcelona. S’hi veu l’empremta dels ajudants del seu taller.

©Museu Nacional d’Art de Catalunya – J.Calveras, M.Mérida i J.Sagristà

El 14 de febrer de 1492, any que la Terra deixaria de ser el que havia estat durant segles, Jaume Huguet va atorgar testament davant el notari de Barcelona Esteve Solei. La...