La miniatura. La il·lustració del llibre en el gòtic tardà

Caplletra L amb l’escena del judici del rei Salomó, del segon volum d’una Bíblia en català dedicat als llibres sapiencials i profètics (vers 1460-65).

Durant el darrer període del gòtic la il·luminació del llibre va estar condicionada per una sèrie d’esdeveniments històrics i factors econòmics que modificaren, en bona part, la situació de la primera meitat del segle XV. En primer lloc, els grans clients que havien participat en la promoció de llibres de luxe van ser refractaris a aquest tipus de comanda. Al principi de la centúria la monarquia catalana, encara que a la...