Bibliografia general A-B

Abadal i de Vinyals, Ramon d’
1972 Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, Edicions 62, Barcelona.

Adell, J.A.
1981 Notes introductòries a l’estudi de l’arquitectura dels claustres, “Quaderns d’estudis medievals”, vol. I, núm. 5, Barcelona, pàg. 245-255.

Adroer Tasis, Anna Maria
1975 El Palau Reial Major, síntesi dels seus orígens, “Miscellania Barcinonensia”, XLI, Barcelona, pàg. 131-164.
1994 El palau de la reina Elionor: un monument desaparegut, “Lambard. Estudis d’art medieval”, VI, Barcelona, pàg. 247-261.

Ainaud de Lasarte, Joan
1954 El...