Bibliografia general A-B

Abadal i de Vinyals, Ramon d’
1972 Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, Edicions 62, Barcelona.

Adell, J.A.
1981 Notes introductòries a l’estudi de l’arquitectura dels claustres, “Quaderns d’estudis medievals”, vol. I, núm. 5, Barcelona, pàg. 245-255.

Adroer Tasis, Anna Maria
1975 El Palau Reial Major, síntesi dels seus orígens, “Miscellania Barcinonensia”, XLI, Barcelona, pàg. 131-164.
1994 El palau de la reina Elionor: un monument desaparegut, “Lambard. Estudis d’art medieval”, VI, Barcelona, pàg. 247-261.

Ainaud de Lasarte, Joan
1954 El Maestro de Soriguerola y los inicios de la pintura gótica catalana, “Goya”, 2, Madrid, pàg. 75-82.
1964 Pittura spagnola del periodo romanico a El Greco, vol. I, Bèrgam.
1966 Iconos marianos en Cataluña, “Arte in Europa. Scritti di storia dell’arte in onore di Edoardo Arslan”, Milà, pàg. 293-300.
1990 La pintura catalana, vol. 2, De l’esplendor del gòtic al barroc, Albert Skira - Carroggio Ediciones, Ginebra - Barcelona.

Ainaud de Lasarte, J., Gudiol i Ricart, J. i Verrié, F.P.
1947 Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, 2 vol., CSIC, Madrid.

Ainaud de Lasarte, J. – Verrié, F.P.
1942 La pintura gótica en la catedral de Barcelona, Barcelona (text inèdit conservat a l’arxiu del premi Martorell, Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona).

Albareda, Anselm Maria
1936 Pere Moragues, escultor i orfebre, “Estudis Universitaris Catalans”, XXII, Barcelona, pàg. 499-524.

Alcolea i Blanch, Santiago
1987 “Pere el Cerimoniós, protector de les arts”, Pere III, el Cerimoniós (1319-1387), nadala de la Fundació Jaume I, Barcelona, pàg. 86-102.

Alcoy i Pedrós, Rosa
1984 “Observaciones sobre la iconografía de la resurrección de Cristo en la pintura gótica catalana”, Estudios de iconografía medieval española, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 195-377.
1985 Una propuesta de relación texto-imagen. Las madres de los santos inocentes y la iconografía de la Pasión en la pintura italiana del siglo XIV, “D’art”, 11, Universitat de Barcelona, pàg. 133-159.
1987a Acerca de algunas epifanías extemporáneas: la llegada al Otro Mundo y la iconografía de los Reyes Magos, “Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar”, XXVII, Saragossa, pàg. 39-65.
1987b El cercle d’Avià i la miniatura anglesa: una modalitat de l’estil 1200 a Catalunya, “Lambard. Estudis d’art medieval”, III, Barcelona, pàg. 103-127.
1990a Jaume Cascalls. Un nombre para el Maestro del tríptico de Baltimore, “Journal of the Walters Art Gallery”, 48, Baltimore (Maryland), pàg. 93-119.
1990b Pintures del Gòtic a Lleida, Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida - Cercle de Belles Arts de Lleida - Estudi General de Lleida, Lleida.
1991 Canvis i oscil·lacions en la imatge pictòrica dels jueus a la Catalunya del segle XIV, “1r Col·loqui d’història dels jueus a la Corona d’Aragó. Actes”, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pàg. 371-392.
1992 “Cercle del Maestro Mateo, capitells”, Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, catàleg de l’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, pàg. 179-181.
1993a “Jaume Huguet. El darrer esclat del gòtic”, Jaume Huguet. 500 anys, actes de les ponències i catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pàg. 120-141.
1993b Els Serra dels inicis i la catedral de Barcelona. Aclariments entorn d’un retaule trescentista de Sant Lluís de Tolosa, “D’art”, 19, Universitat de Barcelona, Barcelona, pàg. 121-143.
1998 “La pintura gòtica”, Barral i Altet, X. (dir.): Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 8, Pintura antiga i medieval, Edicions L’isard, Barcelona, pàg. 136-348.
2000a L’art de les canòniques agustinianes a l’època gòtica, “Lambard. Estudis d’art medieval”, XII, Barcelona, pàg. 21-54 i 199-202.
2000b “La il·lustració de manuscrits a Catalunya”, Barral i Altet, X. (dir.): Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 10, Arts del llibre. Manuscrits, gravats, cartells, Edicions L’isard, Barcelona, pàg. 10-149.
2000c El retaule de Santa Anna de la capella del castell reial de Mallorca i els seus mestres. Dels Bassa a Ramon Destorrents, Olañeta editor, Palma.
2003a “Estudis d’arquitectura, escultura i pintura medievals (1970-2000)”, Barral i Altet, X. (dir.): Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 1, Art i nació catalana, Edicions L’isard, Barcelona, pàg. 154-199.
2003b El crani i la serp (o Desplà i Bermejo), “MATERIA. Revista d’art”, 3, Barcelona, 2004, pàg. 64-73.
2003c “Relacions exteriors i connexions europees de l’art a la Catalunya”, Barral i Altet, X. (dir.): Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 15, Relacions artístiques amb l’exterior, Edicions L’isard, Barcelona, pàg. 10-103.
2004a San Jorge y la princesa. Diálogos de la pintura del siglo XV en Cataluña y Aragón, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona.
2004b Ferrer Bassa allo specchio, “Arte medievale”, nova sèrie, any 2 (2003), 1, Roma, pàg. 107-127.
2006a “Ferrer Bassa y el Salterio Anglo-Catalán”, El Salterio Anglo-Catalán, M. Moleiro, Barcelona, pàg. 57-120.
2006b “Las miniaturas catalanas. En torno a los salmos y sus narraciones”, El Salterio Anglo-Catalán, M. Moleiro, Barcelona, pàg. 207-281.
2008 La Catalogna a la ricerca dell’Italia medievale. Pittura, studi, ideologia e immagini, “Arte e storia. I Convegni di Parma”, editorial Electa, Milà, pàg. 56-78. : e.p.a Anticipaciones del Paraíso. Un estudio sobre la migración del sentido en el arte del Occidente Medieval, Barcelona 2007, 3. vol. : e.p.b “L’evolució estilística del vitrall medieval a Catalunya”, Corpus vitrearum medii aevi. Catalunya, vol. 5, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Alcoy, Rosa – Beseran, Pere (ed.): 2002 Puig i Cadafalch i la restauració de monuments, catàleg de l’exposició, Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.
2007 El romànic i el gòtic desplaçats, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona. : e.p. El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV, Barcelona.

Almuni, Victòria: 2007 La catedral de Tortosa als segles del gòtic, Fundació Noguera, Barcelona.

Alomar, Gabriel
1970 Guillem Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears - Editorial Blume, Barcelona.

Alonso García, Gabriel
1976 Los maestros de “la Seu Vella de Lleida” y sus colaboradores, Institut d’Estudis Ilerdencs - CSIC, Lleida.

Altisent, Agustí
1974 Història de Poblet, Abadia de Poblet.
1992 “Decadència i esplendor”, Catalunya medieval, catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pàg. 208-215.

Álvarez, A.
1984 “Estudio de los materiales lapídeos presentes en la epigrafía de Cataluña”, Épigraphie Hispanique. Problèmes de méthode et d’édition, Centre Pierre Paris, París, pàg. 87-116.

Amouretti, M.C. – Comet, G.
1993 Hommes et techniques de l’Antiquité à la Renaissance, París.

Araguas, Philippe
1999 Voûte à la Roussillon, “Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi”, XIII, Barcelona, pàg. 173-175.
2003 Brique et architecture dans l’Espagne médiévale (XIIe-XVe siècle), Casa de Velázquez, Madrid.

Arco, Ricardo del
1945 Sepulcros de la casa real de Aragón, CSIC - Instituto Jerónimo Zurita, Madrid.

Arco Molinero, A. del
1894 Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona, con la clasificación hecha en 1878 por D. Buenaventura Hernández Sanahuja, Tarragona.

Ardizzone, F.
1999 Le anfore recuperate sopra le voltre del palazzo della Zisa, “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge”, 111, Roma, pàg. 7-50.

Argilés i Aluja, C.
1991 L’activitat laboral a la Seu entre 1395 i 1410 a través dels Llibres d’Obra, “Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida, 6-9 març 1991”, Lleida, pàg. 233-245.
1992 Preus i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els llibres d’obra de la Seu, tesi doctoral inèdita, Universitat de Lleida.
1995 “La construcció del campanar de la Seu Vella de Lleida segons els llibres d’obra”, Antoni Agustí, bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona (1517-1586), Amics de la Seu Vella, Lleida, pàg. 251-284.

Arrayás, I.: 2005 Morfología histórica del territorio de Tarraco ss. III-I a.C. Instrumenta (Barcelona): (ss. III-I a.C.), Universitat de Barcelona, Barcelona. :

L’art à la court de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 1364-1419, catàleg de l’exposició, Réunion des Musées Nationaux, París 2004. :

L’art català, vol. I, Aymà, Barcelona 1957. :

Arte catalán, estado de la cuestión, Diputació de Barcelona – Caixa de Catalunya, Barcelona 1984. :

Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age. Actes du colloque International. Rennes, 1983, 2 vol., Picard, París 1987.

Azcárate, José María
1990 Arte gótico en España, Ediciones Cátedra, Madrid. Balcells, Albert (ed.):

2003 Puig i Cadafalch i la Catalunya contemporània, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Bango Torbiso, Isidro
1996 “La catedral de Lleida, último gran proyecto del románico catalán”, Gombau de Camporrells, bisbe de Lleida. A l’alba del segle XIII, Amics de la Seu Vella, Lleida, pàg. 11-42.

Barcelona, Martí de
1990-91 La cultura catalana durant el regnat de Jaume II, “Estudios franciscanos”, Barcelona, 91 (1990), pàg. 213-295, i 92 (1991), pàg. 127-245 i 383-492.

Barnet, Peter (ed.)
1997 Images in Ivory: Precious Objects of the Gothic Age, catàleg de l’exposició, Princeton University Press, Princeton.

Barrachina i Navarro, Jaume: 2004 El Mestre Bartomeu de Girona, “Locus Amoenus”, 7, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 117-135.

Barral i Altet, Xavier
1992 El Palau Nacional de Montjuïc. Crònica gràfica, Museu Nacional d’Art de Catalunya – Lunwerg, Barcelona.
1994 “El Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’art romànic català. Història d’una gran col·lecció”, Catalunya romànica, vol. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pàg. 195-234.
1997 Josep Pijoan: del salvament del patrimoni artístic català a la història general de l’art, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
2004 “Els retorns a l’antiguitat: una obsessió artística medieval”, Mediterraneum. L’esplendor de la Mediterrània medieval, catàleg de l’exposició, Barcelona, pàg. 29-53.

Barral i Altet, Xavier (dir.): 2003 Dictionnaire critique d’iconographie occidental, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

Barral i Altet, Xavier – Porter Moix, Maria
1994 “Historiografia i bibliografia del romànic català”, Catalunya romànica, I, Barcelona, pàg. 169-192.

Bassegoda i Amigó, Bonaventura
1920 La iglesia parroquial de Santa María del Mar, “Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña”, Barcelona, pàg. 105-163.
1925-27 Santa Maria de la Mar. Monografia histórico-artística, 2 vol., Barcelona.

Bassegoda i Amigó, Joaquim
1889 La catedral de Gerona. Apuntes para una monografía de este monumento, Barcelona.

Bassegoda i Nonell, Joan
1978 La cerámica popular de la arquitectura gótica, Ediciones de Nuevo Arte Thor, Barcelona.
1982 El cimbori de Poblet, Poblet.

Batlle i Gallart, Carme
1973 La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vol., CSIC, Barcelona.

Batllori, Miquel: 2001 Sant Francesc de Borja i la fundació del Col·legi Romà, ara Universitat Gregoriana, discurs per a la seva investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València.

Baxandall, Michael
1980 The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, Yale University Press, New Haven.

Bechmann, R.
1981 Les racines des cathédrales, París.
1984 Des arbres et des hommes, París.

Benesch, Otto
1965 The Art of Renaissance in Northern Europe. Its Relation to the Contemporary Spiritual and Intellectual Movements, Phaidon Press, Londres.

Benoît, F.
1947 Histoire de l’outillage rural et artisanal, París.

Benoît, P. – Braunstein, P. (ed.)
1983 Mines, carrières et métallurgie dans la France médiévale. Actes du colloque de Paris, 19-20-21 juin 1980, París.

Benoît, P. – Cailleaux, D.
1988 Hommes et travail du métal dans les villes médiévales. Actes de la table ronde “La métalurgie urbaine dans la France médiévale”, Paris 23 mars 1984, París.

Bensch, Stephen: 2000 Barcelona i els seus dirigents (1096-1291), Seminari d’Història de Barcelona – Proa, Barcelona.

Berg-Sobré, Judith
1989 Behind the Altar Table. The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500, University of Missouri Press, Columbia.

Bergeon, Ségolène
1990 “Science et patience” ou la restauration des peintures, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París.

Bernardi, P.
1995 Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-Provence à la fin de l’époque gothique (1400-1550), tesi doctoral, Lilla 1990, Université de Provence, Ais de Provença.

Bertaux, Émile
1909 Pere Moragues, argentier et imagier. Le tombeau de l’Archevêque D. Lope de Luna à Saragosse, “Estudis Universitaris Catalans”, III, Barcelona, pàg. 399-403.

Beseran i Ramon, Pere
1994 Un taller escultòric a la Barcelona del segon quart del segle XIV i una proposta per a Pere de Guines, “Lambard. Estudis d’art medieval”, VI (1991-93), Barcelona, pàg. 215-245.
1995 “El nodriment d’Elisabet i Anna, parteres. Observacions sobre un aspecte iconogràfic dels naixements de la Verge i el Baptista al Gòtic”, I Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana, II, actes del congrés celebrat el 1990, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pàg. 871-884.
2003a Jordi de Déu i l’italianisme en l’escultura catalana del segle XIV, Diputació de Tarragona, Tarragona.
2003b “Els relleus gòtics de la Passió en l’arrencada de les voltes del claustre d’Elna”, Elne, ville et territoire. L’historien et l’archéologue dans sa cité. Hommage à Roger Grau. Actes de la deuxième Rencontre d’Histoire et d’Archéologie d’Elne, Elne, Collège Paul Langevin, 30-31 octobre et 1er novembre 1999, recueillis et publiés par Marie Grau et Olivier Poisson, Société des Amis d’Illibéris, pàg. 271-286.
2003c La memòria dels Montcada. Les tombes gòtiques de la capella de Sant Pere de la Seu Vella de Lleida, Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal – Generalitat de Catalunya, Lleida.

Bialostocki, Jan
1998 El arte del siglo XV. De Parler a Durero, Istmo, Madrid (1a edició, en italià 1989).
El bisbe Margarit i la seva època, catàleg de l’exposició celebrada del 10 de novembre al 17 de desembre de 2006, Fundació Caixa Girona, Girona 2006.

Bisson, Thomas N.
1988 Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Crítica, Barcelona.
1997 L’impuls de Catalunya. L’època dels primers comtes reis (1140-1225), Eumo, Vic.

Bofarull i Brocà, A. de
1847 Guía-Cicerone de Barcelona, Barcelona.

Bofarull i Sans, F. de
1899 Alfonso V de Aragón en Nápoles, “Homenaje a R. Menéndez y Pelayo en el vigésimo año de su profesorado. Estudios de erudición española”, vol. I, Madrid, pàg. 615-635.

Bofill, R.M.
1994 Monestir de Sant Cugat del Vallès. Guia històrica i arquitectònica, Barcelona.

Bohigas, Pere
1960-67 La ilustración y decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la miniatura catalana, vol. I (1960), Periodo románico, vol. II (1965), Periodo gótico y Renacimiento I, i vol. III (1967), Periodo gótico y Renacimiento II, Asociación de Bibliófilos de Barcelona, Barcelona.

Bomford, D. i altres
1990 Italian Painting, before 1400, National Gallery, Londres.

Borghini, G. (ed)
1998 Marmi antichi, Edizioni de Luca, Roma.

Boronat i Trill, Maria Josep
1999 La política d’adquisicions de la Junta de Museus 1890-1923, Junta de Museus de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Borrás Gualis, Gonzalo
1990 El arte mudéjar, Instituto de Estudios Turolenses, Terol.

Botet i Sisó, Joaquim
1909-11 Les monedes catalanes, 3 vol., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Bousquet, Jacques
1982 Des antependiums aux retables. Le problème du decor des autels et de son emplacement, “Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa”, Codalet-Prada, 13, pàg. 201-232

Bracons i Clapés, Josep
1983 Catàleg de l’escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic, Patronat d’Estudis Osonencs – Publicacions del Museu i Biblioteca Episcopal de Vic, Vic.
1987 Els grups del Sant Sepulcre a Catalunya, “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins”, 29, Girona, pàg. 87-103.
1989 “Operibus monumentorum que fieri ordinamus: l’escultura al servei de Pere el Cerimoniós”, Pere el Cerimoniós i la seva època, CSIC, Barcelona, pàg. 209-243.
1993 Lupo di Francesco, mestre pisà, autor del sepulcre de Santa Eulàlia, “D’art”, 19, Universitat de Barcelona, Barcelona, pàg. 43-52.
1999 “Els segles del gòtic”, Barral i Altet, X. (dir.): Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 4, Escultura antiga i medieval, Edicions L’isard, Barcelona, pàg. 130-276.

Braunstein, Ph.
1986 Les salaires sur les chantiers monumentaux du Milanais à la fin du XIVe siècle, Barral i Altet X. (ED.): “Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age. Actes du colloque International. Rennes, 1983”, vol. I, “Les hommes”, París, pàg.123-132.

Bruquetas Galán, Rocío: 2002 Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid.