Bibliografia general C-F

Calvo, Ana
2003 Conservación y restauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De la A a la Z, Ediciones del Serbal, Barcelona.

Camille, Michael
1996 Gothic Art Glorious Visions, Calman & King Ltd., Londres (edició en castellà: Madrid 2005).

Camps Soria, Jordi
1988 El claustre de la catedral de Tarragona: escultura de l’ala meridional, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
1992 El final del románico en Cataluña, “Cuadernos de Arte Español”, 43, Historia 16, Madrid.

Cañellas, Sílvia
1997 “Les vidrieres gòtiques de la catedral de Barcelona. Estat de la qüestió”, Els vitralls de la catedral de Barcelona i del monestir de Pedralbes, “Corpus Vitrearum Medii Aevi, Espanya” 9, “Catalunya” 4, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 33-84.

Capdevila i Felip, Sanç
1935 La Seu de Tarragona. Notes històriques sobre la construcció, el tresor, els artistes, els capitulars, Biblioteca Balmes, Barcelona.

Carbonell i Buades, Marià
2003 Marc Safont (ca.
1385-1458) en l’arquitectura barcelonina del segle XV. Documents per a un esbós biogràfic
, “Estudis històrics i documents dels arxius de protocols”, XXI, Barcelona, pàg.
181-225.

Carbonell i Esteller, Eduard – Sureda i Pons, Joan
1997 Tresors medievals del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Lunwerg, Barcelona.

Carrasco i Hortal, Josep
2002 La estructura gótica catalana, tesi doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Carrère, Claude
1977-78 Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, 2 vol., Curial, Barcelona.

Catalunya medieval, catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya – Lunwerg, Barcelona 1992. :

Catalunya romànica, 26 vol., Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1984-98. :

Cennini, Cennino
1956 Tratado de la pintura. El libro del Arte, Successor d’E. Meseguer, Barcelona.

Cervera, F. - Mileto, C.
2003 Las torres de Serranos. Historia y restauración, Ajuntament de València, València.

Chamorro Trenado, M.A.
2000 La pedra de Girona, un material autòcton, “Sostenibilitat i construcció. Aplicacions i línies de treball. Annals del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona”, 2, Girona, pàg.
25-30.  2004 La construcció de l’església de Sant Feliu de Girona al segle XIV: els llibres d’obra, tesi doctoral inèdita, Universitat de Girona.

Chapelot, O. – Benoît, P.
1985 Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Age, París.

Chauvel, A.
1934 Étude sur la taille des pierres au Moyen Age, “Bulletin monumental”, XCIII, París, pàg. 435-450.

Chillida, J.
2008 “2 intervenciones, 1 criterio. El claustro de Sant Pau del Camp (s. XIII) y el sepulcro de Elisenda de Montcada (s. XIV) en Barcelona”, Reunió tècnica de Conservació i Restauració XI, Museu Nacional d’Art de Catalunya - Associació professional dels Conservadors-Restauradors de Béns Culturals de Catalunya, Barcelona.

Cioni, Elisabetta
1998 Scultura e smalto nell’oreficeria senese dei secoli XIII e XIV, S.P.E.S., Florència.

Cirici i Pellicer, Alexandre
1965 L’arquitectura catalana, Editorial Moll, Palma.
1968 Arquitectura gótica catalana, Lumen, Barcelona.
1977 L’art gòtic català I. L’arquitectura als segles XIII i XIV, Edicions 62, Barcelona (en l’edició consta per error com imprès el 1974).
1979 L’art gòtic català II. L’arquitectura als segles XV i XVI, Edicions 62, Barcelona.

La clave flamenca en los primitivos valencianos, catàleg de l’exposició, Generalitat Valenciana, València 2001. :

Coldstream, Nicola
2001 Artesanos medievales: constructores y escultores, Ediciones Akal, Madrid.

Coll i Rosell, Gaspar
1993 La il·luminació dels manuscrits de dret canònic baix-medievals conservats a l’Arxiu Episcopal de Vic. L’anàlisi dels mss.
141 i 143
, “Actes del I Congrés d’Història de l’Església Catalana. Des dels orígens fins ara”, vol. II, Solsona, pàg. 629-645.

Colombier, P. du
1953 Les chantiers des cathédrales, París.

Colorado Castellary, Arturo
1991 Introducción a la historia de la pintura, Síntesis, Madrid.

Company, X.
1991 L’art i els artistes al País Valencià modern
1440-1600. Comportaments socials
, Curial, Barcelona; Congrés de la Seu Vella de Lleida. Actes, Pagès Editors, Lleida 1991. :

La construction au Moyen Age, histoire et archéologie, actes del congrés de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur, Besançon, 2-4 juny de 1972. :

Las conversaciones de Gaudí con Juan Bergós, introducció de Joan Bassegoda, Madrid 1974. :

Cornudella, R.
2003 La pintura de la primera meitat del segle XVI al Museu Episcopal de Vic, “Locus Amoenus”, 6 (2002-03), Universitat Autònoma de Barcelona, pàg.
145-185.
2004 El Mestre de la Llotja de Mar de Perpinyà (àlies Mestre de Canapost; àlies Mestre de la Seu d’Urgell),”Locus Amoenus”, 7 (2003-04), Universitat Autònoma de Barcelona, pàg.137-169.

Coroleu i Inglada, Josep
1889 Documents històrichs catalans del sigle XIV. Col·lecció de cartas familiars corresponents als regnats de Pere del Punyalet y Johan I, Impremta La Renaixença, Barcelona.

Coulon, Damien
2004 Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge: un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine (ca.
1330-ca.
1430)
, Casa de Velázquez – Institut Europeu de la Mediterrània, Madrid – Barcelona.

Dalmases i Balañà, Núria de
1992 Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500 (aproximació a l’estudi), 2 vol., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Dalmases, N. de - José-Pitarch, A.
1984 Història de l’art català, vol. III, L’art gòtic, s. XIV-XV, Edicions 62, Barcelona.
1985 Història de l’art català, vol. II, L’època del Cister, s. XIII, Edicions 62, Barcelona.

De Hamel, Christopher
1999 Copistas e iluminadores, Akal, Madrid.

Delmarcel, Guy
1999 Flemish Tapestry, Thames & Hudson, Nova York.

Doerner, Max
1946 Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Gustavo Gili, Barcelona.

Domènech i Montaner, Lluís
1927 Historia y arquitectura del monasterio de Poblet, Montaner i Simon, Barcelona.

Domenge Mesquida, Joan
1997a La torre y la cruz: diálogos entre plástica monumental y artes suntuarias en Mallorca, ca.
1400
, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, Serie IV, Quaderni 2, Pisa, pàg. 63-81.
1997b L’obra de la seu. El procés de construcció de la catedral de Mallorca en el tres-cents, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.
1999a “En torno a las relaciones entre la orfebrería italiana y catalano-aragonesa en el Trecento. Tres postillas sobre el caso ligur”, Tessuti, oreficerie, miniature in Liguria XIII-XV secolo (Atti del Convegno Internazionale di Studi. Genova-Bordighera, 1997), Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, pàg.
149-184. 1999b “Per una història de l’argenteria a la Mallorca del gòtic”, Mallorca gòtica, catàleg de l’exposició, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, del 17 de desembre de 1998 al 28 de febrer de 1999, Llotja, Palma, abril-maig de 1999, Museu Nacional d’Art de Catalunya – Govern Balear, Barcelona – Palma, pàg. 80-103. 2001 Guillem Sagrera, maître d’oeuvre de la cathédrale de Majorque. Aspects métriques et économiques du travail de la pierre (1422-1446), “Histoire & Mesure”, XIV-3/4, pàg. 373-403. 2003a Los esmaltes sur ronde-bosse en los reinos hispánicos ca.
1400: exordio para un “corpus”
, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia”, Serie 4, Quaderni 15, Pisa, pàg. 89-134.
2003b Santa Maria del Mar i la historiografia del gòtic meridional, “Barcelona Quaderns d’Història”, 8, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, pàg.
179-200.

Doñate Sebastià, J.M.
1962 Salarios y precios durante la segunda mitad del siglo XIV, “VII Congreso de historia de la Corona de Aragón”, vol. II, Barcelona, pàg. 417-506.

Duby, Georges
1979 Saint Bernard, l’art cistercien, Flammarion, París.
1993 La época de las catedrales: arte y sociedad, 980-1420, Cátedra, Madrid.

Ducasse, P.
1955 Histoire des techniques, París.

Duran i Grau, Eulàlia
2000 Agustí Duran i Sanpere: semblança biogràfica, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Duran i Sanpere, Agustí
1932-34 Monumenta Cataloniae, vol. I, Els retaules de pedra del segle XIV, i vol. II, Els retaules de pedra del segle XV, Editorial Alpha, Barcelona.
1933 “Escultura pobletana. Jordi de Déu i els sepulcres dels infants reials”, Poblet. Recull d’escrits pobletans en commemoració íntima del cinquantenari editorial del llibre “Poblet - Recorts de la Conca de Barberà” de D. Eduard Toda i Güell 1883-1933, Estampa La Renaixença, Barcelona, pàg. 47-51.
1957 L’art català, vol. I, L’escultura, Aymà, Barcelona, pàg. 353-380.
1972-75 Barcelona i la seva història, 3 vol., Curial, Barcelona.

Duran i Sanpere, A. - Ainaud de Lasarte, J.: Ars Hispaniae, vol. VIII, Escultura gótica, ed. Plus Ultra, Madrid. :

Durliat, Marcel
1951 Deux nouveaux devants d’autel du groupe du maître Alexandre, “Études roussillonnaises”, I, Perpinyà, pàg. 389-394.
1959 Sculpteurs français en Catalogne dans la première moitie du XIVè siècle, “Pallas”, VIII, Tolosa de Llenguadoc, pàg. 91-103.
1962 L’art dans le Royaume de Majorque, Privat, Tolosa de Llenguadocc (edicions en català, Palma 1964 i 1989).
1963 Un artise picard en Catalogne et Majorque: Pierre de Saint Jean, “Caravalle”, I, pàg.
116-117.
1973 Raymond de Bianya ou R. de Via, “Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, 4, Codalet-Prada, pàg.
128-138.
1973-74 L’architecture gothique méridionale au XIIIe siècle, “École Antique de Nimes”, 8-9, Nimes, pàg. 63-132.
1974 Le rôle des ordres mendiants dans la création de l’architecture gothique méridionale, “Cahiers de Fanjeaux”, 9, Tolosa de Llenguadoc, pàg. 71-85.
1979 Introducción al arte medieval en Occidente, Cátedra, Madrid.

Ebbenhorst, D. Van
2000 L’emploi travers quelques exemples de portails et baies d’églises du Conflent, du XIe au XIIIe siècle, “Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, XXXI, Codalet-Prada, pàg.
151-154.

Enciclopedia de la escultura y la pintura, Ed. Sarpe, Madrid 1983.

Erlande-Brandenburg, Alain
1983 L’art gothique, Citadelles, París (edició en castellà: Madrid 1992).
1990 La cathédrale, Fayard, París, 1990 (edició en castellà: Madrid 1993).

Erlande-Brandenburg, A., Pernoud, R., Gimpel, J. i Bechmann, R. (ed.)
1991 Villard de Honnecourt: cuaderno, siglo XIII, Ediciones Akal, Madrid.

Escandell i Proust, Isabel
1990 La Biblia de 1268 del Archivo Episcopal de Vic, “Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte”, II, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, pàg.
103-115.

Español Bertran, Francesca
1985 Remarques a l’activitat de mestre Fonoll i una revisió del ‘flamíger’ de Santes Creus, “D’art”, 11, Universitat de Barcelona, pàg.
123-131.
1992 “Clients i promotors en el gòtic català”, Catalunya medieval, catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pàg.
217-231.
1994a Guillem Seguer de Montblanc. Un artista trescentista: escultor, pintor i arquitecte, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Montblanc.
1994b L’escultor Joan de Tournai a Catalunya, “Actes de les jornades d’homenatge al Dr. Jaume Marquès i Casanovas, (1993). Annals de l’Institut d’Estudis Gironins”, Girona, pàg. 379-432.
1995 El escultor Bartomeu de Robio y Lleida. Eco de la plástica toscana en Catalunya, Universitat de Lleida, Lleida.
1996 Joan de Tournai, un artista-empresari del primer gòtic català, col·l. “Girona a l’abast”, Bell-lloc del Pla, pàg.
175-188.
1998-99 El sepulcro de Fernando de Antequera y los escultores Pere Oller, Pere Joan y Gil Morlanes, en Poblet, “Locus Amoenus”, 4, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 81-106.
1999 Los materiales prefabricados gerundenses de aplicación arquitectónica (s. XIII-XV), YARZA, J.– FITÉ, F. (ED.): “L’artista-artesà medieval a la Corona d’Aragó. Lleida, del 14 al 16 de maig de 1998. Actes”, Institut d’Estudis Ilerdencs – Universitat de Lleida, Lleida, pàg. 77-127.
2001 Els escenaris del rei. Art i monarquia a la Corona d’Aragó, Angle Editorial – Fundació Caixa de Manresa, Manresa.
2002 El gòtic català, Angle Editorial, Manresa.

Estella, Margarita M.
1984 La escultura del marfil en España. Románica y gótica, Editora Nacional, Madrid.

L’Estil 1200 i l’art català, “Lambard. Estudis d’art medieval”, V (1989-91), Amics de l’Art Romànic, Barcelona 1992. :

Falcon, M.I. i altres
1985 La construction à Saragosse à la fin du Moyen Âge : conditions de travail, matériaux, prix et salaires, “Cahiers de la Méditerranée”, 31, Niça, pàg. 73-93.

Falcone, R. – Lazzarini, L.
1998 “Note storico-scientifiche sul brocatello di Spagna”, Marmi Antichi II, L’Erma di Bretschneider, Roma, pàg. 87-98.

Falomir Faus, M.
1996 Arte en Valencia 1472-1522, Generalitat Valenciana, València.

Farrando, R.
1999 La pedra de Montjuïc a la catedral de Barcelona, La Busca, Barcelona.

Feliu i Monfort, Gaspar
2004 La crisis catalana de la baja Edad Media: estado de la cuestión, “Hispania”, 217, Madrid, pàg. 435-466.

Fernández Trabal, Josep
1995 Una família catalana medieval. Els Bell-lloch de Girona, 1267-1533, Abadia de Montserrat, Barcelona.

Ferrer Mallol, Maria Teresa
2003 “Una institució en evolució: les primeres diputacions (1359-1413)”, Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, vol. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pàg.
19-104.

Finestres de Monsalvo, J.
1753-65 Historia del real monasterio de Poblet, vol. I-IV, Cervera 1753-56, i vol. V, Tarragona 1765.

Fité, Francesc
1996 “La Seu Vella de Lleida, noves dades sobre la seva construcció, arran de notícies extretes dels volums de protocols”, Gombau de Camporrells, bisbe de Lleida. A l’alba del segle XIII, Amics de la Seu Vella, Lleida, pàg. 157-182.
2001 El monument funerari de l’ardiaca major de la Seu Vella Berenguer Barutell, “Acta historica et archaeologica mediaevalia”, 22, II, “Homenatge al Dr. Manuel Riu i Riu”, Barcelona, pàg. 617-669.

De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI. El bisbat de Girona, catàleg de l’exposició, Museu d’Art de Girona, Girona 1998. :

Folch i Torres, Joaquim
1929 El claustre de la catedral de Tarragona, “Diario de Tarragona”, 30 d’agost i 3 de setembre, Tarragona.
1959 Los estudios de historia del arte en Cataluña. Origen romántico de la historiografía del arte catalán, “Destino”, 1158 (17-10-1959), Barcelona, pàg.
19-21.

Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1991. :

Font i Rius, Josep Maria
1946 Orígenes del régimen municipal en Cataluña, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid.

Fontbona i de Vallescar, Francesc
2000 Joaquim Folch i Torres: semblança biogràfica, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
2003 “Els orígens de la historiografia de l’art catalana”, Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, I, Publicacions de la UB, Barcelona, pàg. 447-461.
2004 “Historiografia de l’art catalana”, A. Balcells (ED.): Història de la historiografia catalana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg.
271-300.

Franco Mata, Ángela
1984 Escultura gótica española en el siglo XIV y sus relaciones con la Italia trecentista, Fundación Juan March, Madrid.

Frankl, Paul
2002 Arquitectura gótica, Cátedra, Madrid (1a edició en alemany
1962).

Freixas Camps, Pere
1982-83 L’obra del Mestre Aloi a Girona, “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins”, XXVI, Girona, pàg. 77-85.
1983 L’art gòtic a Girona, segles XIV-XVI, Institut d’Estudis Gironins, Girona.
1991 “El mestre d’obres”, La Girona medieval. El món dels artesans i artistes, col·l. “Girona a l’abast”, I, II, III, La Caixa, Girona.

Freixas, P. i altres
2000 La catedral de Girona. Redescobrir la seu romànica, Ajuntament de Girona, Girona.

Fuguet i Sans, Joan
1986-87 Apreciacions sobre l’ús de les cobertes amb arcs diafragma a l’arquitectura medieval catalana, “Acta historica et archaeologica mediaevalia”, 7-8, Barcelona, pàg. 437-451.
1995 L’arquitectura dels templers a Catalunya, Rafael Dalmau, Barcelona.