Bibliografia general C-F

Calvo, Ana
2003 Conservación y restauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De la A a la Z, Ediciones del Serbal, Barcelona.

Camille, Michael
1996 Gothic Art Glorious Visions, Calman & King Ltd., Londres (edició en castellà: Madrid 2005).

Camps Soria, Jordi
1988 El claustre de la catedral de Tarragona: escultura de l’ala meridional, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
1992 El final del románico en Cataluña, “Cuadernos de Arte Español”, 43, Historia 16, Madrid.

Cañellas, Sílvia
1997 “Les vidrieres gòtiques de la catedral de Barcelona. Estat de la qüestió”, Els vitralls...