Bibliografia general N-Z

Navarro, Juan Carlos
2006 Bóvedas de la arquitectura gótica valenciana. Traza y montea, Publicacions de la Universitat de València, València.

Nobile, Marco Rosario
2002 Un altro rinascimento. Architettura, maestranze e cantieri in Sicilia.
1458-1558
, Helvelius, Benevento.

Oakeshott, Walter
1972 Sigena. Romanesque Paintings in Spain and the Winchester Bible Artists, Harvey Miller and Medcalf, Londres.

Ocampo, Estela
1992 Diccionario de términos artísticos y arqueológicos, Icaria, Barcelona.

Olivar, Marçal
1986 Els tapissos francesos del rei en Pere el Cerimoniós, Barbié, Barcelona.

Orriols i Alsina, Anna
1990 Iconografía de san Agustín en los ciclos góticos catalanes, “Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar”, XLI, Saragossa, pàg. 13-46.

Ortí, Montserrat
2005 El alabastro en la Edad Media y la Edad Moderna. El caso de Sarral (Tarragona), “De re metallica”, 5, pàg. 45-61.

Ortí Gost, Pere
2000 Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, CSIC, Barcelona.

Pace, V. – Bagnoli, M. (dir.)
1994 Il Gotico europeo in Italia, Electa, Nàpols.

Pagniez, Lisabelle
2002 Le marbre de Céret: un matériau complexe et méconnu de la production artistique roussillonnaise (XIe-XVe), “Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, 33, Codalet-Prada, pàg. 171-184.

Pallium. Exposició d’art i documentació. Catedral de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona 1992

Pamplona, Germán de
1970 Iconografía de la Santísima Trinidad en el arte medieval español, CSIC, Madrid.

Pane, R.
1971 Il Rinascimento nell’Italia meridionale, I, Ed. Di Comunità, Milà.

Panofsky, Erwin
1947 Abbot Suger. On the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasures, Princeton University Press, Princeton (edició en castellà: Madrid 2004).
1951 Gothic Architecture and Scholasticism, Latrobe, Pa., Archabbey Press (edició en castellà: Madrid 1986).
1953 Eartly Netherlandish Painting. Its Origins and Character, 2 vol., Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) (edició en castellà: Madrid 1998).
1960 Renaissance and Renascences in Western Art, Almqvist & Wiskell/Gebers Förlag, Estocolm (edició en castellà: Madrid 1975).
1964 Tomb Sculpture. Four Lectures on its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini, H. W. Janson, Londres (2a ed.
1992).

Paris – 1400. Les arts sous Charles VI, catàleg de l’exposició, Fayard – Réunion des Musées Nationaux, París 2004

Pedrola, Antoni
1982 Materials, procediments i tècniques pictòriques, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Pere III el Cerimoniós. Crònica, Edicions 62, Barcelona 1995

Pere el Cerimoniós i la seva època, annex de l’”Anuario de Estudios Medievales”, CSIC, Barcelona 1989

Perrault, Gilles
1992 Dorure et polychromie sur bois, Faton, Dijon.

Pié, Joan
1984 Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona (1a ed.: “Revista de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa”, II, 1899-1900; III, 1901-02; IV, 1903-05; V, 1905-08; i VI, 1909-13).

Piferrer, Pau – Parcerisa, F. Xavier
1839 Recuerdos y bellezas de España. Principado de Cataluña, vol. I, Impremta de Joaquim Verdaguer, Barcelona (reedició facsímil: ed. Barcino, Barcelona 1939).

La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, catàleg de l’exposició sota la direcció de F. Ruiz i Quesada, Museu Nacional d’Art de Catalunya – Museo de Bellas Artes de Bilbao, Barcelona – Bilbao 2003

Pinelli, A.
2006 “Fatti, parole, immagini. Resoconti scritti e rappresentazioni visive del trionfo napoletano di Alfonso d’Aragona”, G. Alisio, S. Bertelli, A. Pinelli: Arte e politica tra Napoli e Firenze. Un cassone per il trionfo di Alfonso d’Aragona, Franco Cosimo Panini Editore, Mòdena, pàg. 33-75.

Pla Cargol J.
1947 Proceso del desarollo urbano de Gerona a través de los tiempos, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, II, Girona, pàg. 209-302.

Planas Badenas, Josefina
1989 La imatge de la dona als inferns gòtics catalans, “D’art”, 15, Universitat de Barcelona, pàg. 95-119.
1998 El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, Universitat de Lleida, Lleida.

Plini el Vell
1988 Plinio el Viejo. Textos de Historia del Arte, edició de M.E. Torrego, Visor, Madrid.

Poisson, O.
1999 “Les ateliers roussillonnais du XIIe siècle”, Yarza, Joaquín – Fité, Francesc (ED.): L’artista-artesà medieval a la Corona d’Aragó (Lleida, 14-16 gener 1998). Actes, Universitat de Lleida – Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pàg. 129-144.

Pope-Hennessy, J.
1958 Italian Renaissance Sculpture (edició en italià: Milà 1964).

Post, Chandler Rathfon
1930-66 A History of Spanish Painting, 14 vol., Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).

Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, catàleg de l’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 1992

Proske, Beatrice Gilman
1951 Castilian Sculpture. Gothic to Renaissance, Hispanic Society of America, Nova York.

Puig i Cadafalch, J.
1931 Un mestre anglès contracta l’obra del claustre de Santes Creus, “Anuari de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans”, VII (1921-26), Barcelona, pàg. 123-138.

Puig i Cadafalch, J., Falguera, A. de i Goday, J.
1909-18 L’arquitectura romànica a Catalunya, 3 vol., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona (reedicions facsímils
1983 i 2001).

Puig Sanchis, Isidre
1993 “El Museu Diocesà de Lleida. Un recorregut històric”, Pulchra, catàleg de l’exposició commemorativa del centenari de la creació del Museu Diocesà de Lleida, 1893-1993, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pàg. 23-29.

Puig Sanchis, Isidre – Company Climent, Ximo
1996 “El retaule major d’Alcover, obra de Jaume Ferrer II”, El retaule romànic i gòtic d’Alcover, Centre d’Estudis Alcoverencs, Alcover, pàg. 75-91.

Pujol i Canelles, Miquel
1989 El retaule d’alabastre de Santa Maria de Castelló d’Empúries, “Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos”, 22, Figueres, pàg. 67-96.
2007 La portada dels apòstols de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Castelló d’Empúries.

Quarré, Pierre
1978 La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, Office du Livre – Éditions Vilo, Friburg – París.

Réau, Louis
1996-2000 Iconografía del arte cristiano, 6 vol., Ed. del Serbal, Barcelona (edició original francesa: París 1955-59).

Recht, Roland (dir.)
1989 Les bâtisseurs des cathédrales gothiques, Éditions des Musées de la ville de Strasbourg, Estrasburg.

Recht, Roland – Châtelet, Albert
1988 Automne et renouveau, 1380-1500, Gallimard, París.

Retablos, técnicas, materiales y procedimientos, actes del simposi, Grupo Español del International Institute for Conservation, València 2004 (en format CD)

Riera, Antoni – Feliu, Gaspar
1992 “Activitats econòmiques”, Història de Barcelona, vol. 3, La ciutat consolidada, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pàg. 137-272.

Riu, M.
1985 Contribution à l’étude des techniques de construction au Moyen Âge: parements, modules et outils, “Histoire des techniques et sources documentaires. Actes du colloque du GIS, Aix-en-Provence, 21-23 octobre 1982. Cahiers du GIS”, Ais de Provença, 7, pàg. 53-70.

Riu-Barrera, E.
1990 Informe de l’excavació feta l’any 1990 al terrat major de l’església de Santa Maria del Mar, Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, inèdit.

Riu-Barrera, E., Torra, A. i Pastor, A.
1999 La capella de Santa Àgata del Palau Reial Major de Barcelona. Història i restauracions, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Rius i Serra, Josep
1928 Més documents sobre la cultura catalana medieval, “Estudis Universitaris Catalans”, núm. XIII, Barcelona (reeditat a “Miscelánea Mons. José Rius Serra”, vol. I, Sant Cugat del Vallès 1965).

Robb, David M.
1936 The Iconography of the Annunciation in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, “The Art Bulletin”, XVIII, Nova York, pàg. 480-526.

Rodríguez Barral, Paulino
2007 La justicia del más allá. Iconografía en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, Universitat de València, València.

Rorimer, James J.
1931 A Fourteenth Century Catalan Tomb at the Cloisters and Related Monuments, “The Art Bulletin”, XIII, Nova York, pàg. 257-265.

Rosenman, Barry Charles
1983 The Royal Tombs at the Monastery of Santes Creus, tesi doctoral de la Universitat de Minnesota, Ann Arbor UMI.

Roviró, X., Ponce, S., Morató, D. i Orra, E.
2007 Els picapedrers de Folgueroles, Ajuntament de Folgueroles, Folgueroles.

Rowland, Benjamin
1932 Jaume Huguet. A Study of Late Gothic Painting in Catalonia, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).

Rubió i Bellver, Joan
1912 Conferencia acerca de los conceptos orgánicos, mecánicos y constructivos de la catedral de Mallorca, “Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña”, Barcelona.

Rubió i Lluch, Antoni
1908-21 Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval, 2 vol., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona (edició facsímil: Barcelona 2000).
1914 La cultura catalana en el regnat de Pere III, “Estudis Universitaris Catalans”, VIII, Barcelona, pàg. 219-247.

Ruiz i Quesada, Francesc
1997a “Els Vergós i el retaule de Sant Esteve de Granollers. Un nou apropament a la seva complexitat”, Entra a l’església gòtica de Granollers, catàleg de l’exposició celebrada del 23 de desembre de 1997 al 12 d’abril de 1998, Museu de Granollers, Granollers, pàg. 74-81.
1997b “Imagen artística y económica de la pintura catalana en los siglos del gótico”, Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado, del 22 de abril al 8 de junio de 1997, catàleg de l’exposició, Fundació “la Caixa” – Ministeri d’Educació i Cultura, Madrid, pàg. 67-80.
1997c “Francesc Serra. San Vicente”, Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado, del 22 de abril al 8 de junio de 1997, catàleg de l’exposició, Fundació “la Caixa” – Ministeri d’Educació i Cultura, Madrid, pàg. 113-117.
1998 Una reflexió a l’entorn del taller de Bernat Martorell a partir de l’observació de certes dissemblances presents en la seva obra, “Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte”, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg. 431-440.
1999 Lluís Borrassà i el seu taller, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona.
2000a El retaule de Sant Agustí de Jaume Huguet. Un referent singular en l’art pictòric català del darrer quatrecents, “Quaderns de Vilaniu”, 37, Valls, pàg. 3-40.
2000b Santa Maria del Mar. La rosassa de la Coronació de la Mare de Déu i les pintures del portal major en el context iconogràfic de la façana principal, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, 4, Barcelona, pàg. 61-69.
2000c Els Borrassà i les canòniques de Girona, “Lambard. Estudis d’art medieval”, XII, Barcelona, pàg.117-147 i 211-213.
2001a Els primers contactes artístics de Lluís Borrassà amb la catedral de Barcelona, “Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, XV, Barcelona, pàg. 297-313.
2001b Apropament a la simbologia del retaule de la Mare de Déu dels Consellers, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, 5, Barcelona, pàg. 27-46.

Sabaté Curull, Flocel
1997 El territori de la Catalunya medieval: percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona.

Salicrú i Lluch, Roser
1998 El sultanat de Granada i la Corona d’Aragó, 1410-1458, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Salrach Marés, Josep Maria (coord.)
2004 Història agrària dels Països Catalans, vol.
2, Edat Mitjana, Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona.

Salvadó Cabré, Nativitat
2001 Caracterització de materials en la pintura gòtica sobre taula. Química i tecnologia en l’obra de Jaume Huguet, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona.

Salvadó, N., Butí S., Ruiz, F., Emerich, H. i Pradell, T.
2008 Mare de Déu dels Consellers de Lluís Dalmau. Una nova tècnica per a una obra singular, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, 9, Barcelona, pàg. 95-113.

Sánchez Martínez, Manuel
1995 El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Eumo, Girona – Vic.

Sanchis Sivera, Josep
1926 La escultura valenciana en la Edad Media. Notas para su estudio, Tipografia Moderna, València.

Sauerländer, Willibald - Hirmer, Max
1972 La sculpture gothique en France, 1140-1270, Flammarion, París.

Saurí, M. - Matas, J.
1849 Manual histórico, tipográfico, estadístico y administrativo o Guía General de Barcelona, Barcelona (2a ed.
1981).

La sculpture. Méthode et vocabulaire, Ministère de la Culture, Imprimerie National, París 1978

Seidel, M. (ed.)
2004 Storia delle arti in Toscana. Il Trecento, Cassa di Risparmio di Firenza – ed. Edifir, Florència.

Senserrich, R. – Font, L.
2007 La planificació del treball al fresc en les pintures que decoren la cel·la de Sant Miquel del monestir de Pedralbes, “Quaderns tècnics del MHCB. Conservació i restauració”, 2, Barcelona. : e.p. “Les pintures murals de la cel·la de Sant Miquel del Reial Monestir de Pedralbes: planificació del treball al fresc i marques efectuades abans de la presa del morter”, Alcoy, R. – Beseran, P. (ED.): El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV, Barcelona.

Serra, Eduard
1992 Materials i eines de l’escultor, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Serra Desfilis, Amadeo
2000 “È cosa catalana”. La Gran Sala del Castel Nuovo en el contexto mediterráneo, “Annali di architettura”, 12, Vicenza, pàg. 7-16.

Serra Vilaró, Joan
1936 Fructuós, Auguri i Eulogi. Màrtirs sants de Tarragona, Talleres Tipográficos Suc. de Torres & Virgili, Tarragona.

La Seu Vella de Lleida: la catedral, els promotors, els artistes, s. XIII-s. XV, catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1991

Seu Vella. L’esplendor retrobada. (Seu Vella de Lleida, 800 anys), catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya – Fundació “la Caixa”, Lleida 2003

Simson, Otto von
1956 The Gothic Cathedral: Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, Pantheon Books, Nova York (edició en castellà: Madrid 1980).

Sobrequés Vidal, Santiago – Sobrequés Callicó, Jaume
1973 La guerra civil catalana del segle XV. Estudis sobre la crisis social i econòmica de la baixa Edat Mitjana, 2 vol., Edicions 62, Barcelona.

Soldevila, Ferran
1995 Pere el Gran, 2 vol., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, nova edició a cura de M.T. Ferrer Mallol, Barcelona (1a ed.
1950).

Soler i March, A.
1918-20 Pintura catalana trescentista. De la escuela italiana al estilo propio, “Museum”, IV, Barcelona, pàg. 265-282.
1933 “Les frères Serra”, La peinture catalane à la fin du Moyen Âge, cicle de conferències pronunciades a la Universitat de la Sorbona el 1931, Librairie Ernest Leroux, París, pàg. 21-40.

Sterling, Charles
1987-90 La peinture médiévale à Paris, 1300-1500, 2 vol., Bibliothèque des Arts, París.

Stoddard, Whitney S.
1966 Monastery and Cathedral in France. Medieval Architecture, Sculpture, Stained Glass, Manuscripts. The Art of the Church Treasuries, Wesleyan University Press, Middletown (Connecticut).

Sureda Pons, Joan
1977 El gòtic català, vol. I, Pintura, Barcelona (reeditat amb el títol La pintura gòtica catalana del segle XIV, Els Llibres de la Frontera, Barcelona 1989).
1981a Tipología de la crucifixión en la pintura protogòtica catalana, “Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar”, II-III, Saragossa, pàg. 5-32.
1981b La pintura romànica a Catalunya, Alianza Editorial, Madrid.
1992 La pintura protogótica, “Cuadernos de arte español”, VII, Madrid, pàg. 21-26.
1994 Un cert Jaume Huguet. El capvespre d’un somni, Lunwerg – Caixa de Terrassa, Barcelona.

Tasis, Rafael
1959 Joan I, el rei caçador i músic, Aedos, Barcelona.
1962 Pere el Cerimoniós i els seus fills, Teide, Barcelona (1a edició
1957).

Teòfil
1924 Schedula diversarum artium, traducció francesa d’Émile-Paul frères librairies, París.

Terés i Tomàs, Maria Rosa
1987 Pere ça Anglada i la introducció de l’estil internacional a l’escultura catalana, Proa, Barcelona.
1997a “L’època gòtica”, Barral i Altet, X. (dir.): Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 6, Escultura antiga i medieval, Edicions L’isard, Barcelona, pàg. 208-327.
1997b “Escultura y pintura góticas. Estado de la cuestión”, Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado, del 22 de abril al 8 de junio de 1997, catàleg de l’exposició, Fundació la Caixa, Ministeri d’Educació i Cultura, Madrid, pàg. 31-46.
2002 “La producción de retablos en piedra en Cataluña durante el periodo gótico”, Lacarra Ducay, M. Carmen (coord.): Retablos esculpidos en Aragón del gótico al barroco, Institución Fernando el Católico (CSIC) - Diputación de Zaragoza, Saragossa, pàg. 213-258.
2003 Les obres de la catedral de Barcelona i la intervenció de Francesc Marata, un escultor del gòtic internacional, “Barcelona. Quaderns d’Història”, 8, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, pàg. 201-234.

Thesaurus/Estudis. L’art dels bisbats de Catalunya 1000/1800, catàleg de l’exposició, Fundació “la Caixa”, Barcelona 1986

Thompson, D.V.
1956 The Materials of Medieval Painting, Dover Publications Inc., Nova York.

Toda Güell, Eduard
1883 Poblet. Recorts de la Conca de Barberà, Barcelona.
1935 Panteones reales de Poblet, destrucción, envío de los fragmentos a Tarragona y abandono en los sótanos municipales en el 1854, Tarragona.
2005 El monestir de Poblet (selecció d’articles, 1883-1936), edició anotada i introducció a cura de Gener Gonzalvo i Bou, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc.

Toesca, Elena (ed.)
1927 Antonio Manetti. Vita di Filippo di Ser Brunellesco, Florència.

Tormo Monzó, Elies
1913 Jacomart y el arte hispano-flamenco cuatrocentista, Madrid.

Torner, Jordi
2002 Catàleg del fons documental de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Barcelona (1844-1983), Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Torres Balbás, Leopoldo
1952 Ars Hispaniae, vol. VII, La arquitectura gótica, Plus Ultra, Madrid.

El trabajo de la piedra, Escuela Taller de Restauración “Centro Histórico” de León – Ayuntamiento de León, Lleó 1993

Tramoyeres Blasco, Lluís
1913 La Virgen de la leche en el arte, “Museum”, III, Barcelona, pàg. 79-86.

Trens, Manuel
1936 Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
1945 El arte en la Pasión de Nuestro Señor. Siglos XIII al XVIII, Barcelona.
1946 María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Plus Ultra, Madrid.
1952 La eucaristía en el arte español, Aymà, Barcelona.

Treppo, Mario del
1976 Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona catalano-aragonesa, Curial, Barcelona.

Trouvelot, J.
1936 Remarques sur la technique des sculpteurs du Moyen Âge, “Bulletin monumental”, París, pàg. 103.

Vaissières, Marie
2002 Approche de la pierre marbrière de Baixas à travers sa production en Roussillon du XIIIe au XVe siècle: un matériau souvent dédaigné, “Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, 33, Codalet-Prada.

Valero, Joan
1998-99 El contracte del sepulcre del cardenal Berenguer d’Anglesola, “Locus Amoenus”,4, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 77-80.

Vasari, Giorgio
1550 Le Vite de’piú eccellenti architetti, pittore, et scultori italiani, da Cimabue, insimo a’ tempi nostri, ed. de Luciano Bellosi i Aldo Rossi, Torí 1986 (edició en castellà: Madrid 2002).

Velasco González, Alberto
2005-06 Revisant Pere Garcia de Benavarri. Noves precisions a l’etapa saragossana, “Locus Amoenus”, 8, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 81-103.

Verdés Pijuan, Pere
2004 “Per ço que la vila no vage a perdició”. La gestió del deute públic en un municipi català (Cervera, 1387-1516), CSIC, Barcelona.

Verdier, Philippe
1953 The Madonna and Child with Bird, “Bulletin of the Walters Art Gallery”, VI, núm. 3, Baltimore, s.p.
1980 Le Couronement de la Vierge: les origines et les premiers développements d’un thème iconographique, Institut d’Études Albert-le-Gran, Mont-real.

Verrié, Frederic-Pau
1957 L’art català, I, L’art gòtic. Arquitectura religiosa, Aymà, Barcelona, pàg. 295-330.

Vicens i Soler, Teresa
1995 El cicle de la mort i glorificació de la Verge a la plàstica catalana medieval, Universitat de Barcelona, tesi doctoral microfitxada, Barcelona.
1999 Les taules procedents de Lluçà: algunes qüestions d’iconografia, “Lambard. Estudis d’art medieval”, XI (1998-99), Barcelona, pàg. 111-127.
2003 Els Goigs marians, un programa iconogràfic del gòtic català, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, 7, Barcelona, pàg. 25-50.

Vicens Vives, Jaume
1969 El segle XV: els Trastàmares, Vicens-Vives, Barcelona (1a ed.
1956).

Victor, Sandrine
1998 La cathédrale de Gérone durant la maîtrise d’œuvre de maître Julia, 1479-1490, “Lambard. Estudis d’art medieval”, X (1997), Barcelona, pàg. 169-186.
2004 La construcció i els seus oficis a la Girona del segle XV, Ajuntament de Girona, Girona.

Vidal, Jacobo
2003 ...pus hic ha bon maestre. Notícia i doble hipòtesi sobre la producció de draps de ras a Tortosa en el terç central del segle XV, “Recerca”, 7, Tortosa, pàg. 69-86.
2008a Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
2008b Tortosa. El patrimoni, Onada Edicions, Tortosa.

Vidal, Jacobo (ed.)
2007 Les muralles de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana, catàleg de l’exposició, Amics dels Castells – Amics i Amigues de l’Ebre, Tortosa.

Vides de sants rosselloneses, 3 vol., edició a cura de Ch. S. Maneikis i E.J. Neugaard, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1977

Vila, M.A.
1983 La vida i l’economia de Catalunya, segles XIII a XVII, Barcelona.

Vilà, A.
1983 La fabricació de teules àrabs a Girona, Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Girona.

Vilallonga, M.
2006 “El bisbe Margarit i la seva època”, El bisbe Margarit i la seva època, catàleg de l’exposició celebrada del 10 de novembre al 17 de desembre de 2006, Fundació Caixa Girona, Girona, pàg. 7-9.

Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel
1854-68 Dictionnaire raisoné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, A. Morel, París.

Vives i Miret, Josep
1958 La restauración de los ventanales de la galería septentrional del claustro de Santes Creus, “Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes Creus”, vol. I, núm. 7, Santes Creus, pàg. 313-316.

Wetter, E.M.
1963 Iconografía del Varón de Dolores, su significado y origen, “Archivo Español de Arte”, XXXVI, Madrid, pàg. 197-231.

Williamson, Paul
1995 Gothic Sculpture 1140-1300, Yale University Press, New Haven – Londres (edició en castellà: Madrid 1997).

Wittkower, Rudolf
1980 La escultura: procesos y principios, Alianza Editorial, Madrid.

Yarza Luaces, Joaquín
1981 San Miquel y la balanza. Notas iconográficas acerca de la psicostasis y el pesaje de las acciones morales, “Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar”, 6-7, Saragossa, pàg. 5-36.
1982 La Edad Media, Alhambra, Madrid.
1986 “La imatge del bisbe en el gòtic català”, Thesaurus/Estudis. L’art dels bisbats de Catalunya 1000/1800, catàleg de l’exposició, Fundació “la Caixa”, Barcelona, pàg. 119-136.
1987a Formas artísticas de lo imaginario, Anthropos, Barcelona.
1987b Artista-artesano en el gótico catalán, I, “Lambard. Estudis d’art medieval”, III, Barcelona, pàg. 129-169.
1991 “El escultor”, La Girona medieval. El món dels artesans i artistes, col·l. “Girona a l’abast”, I, II, III, La Caixa, Girona, pàg. 134-135.
1992 Baja Edad Media. Los siglos del gótico, Sílex, Madrid.
1993-94 Del alfaquí sabio a los seudo-obispos: una particularidad iconográfica gótica, “Sharq al-Andalus: estudios mudéjares y moriscos”, 10-11 (Homenaje a la profesora María Jesús Rubiera Mata), Alacant-Terol, pàg. 749-776.
1996 “Maria de Navarra y la ilustración del Libro de Horas de la Biblioteca Nazionale Marciana”, Libro de Horas de la Reina María de Navarra, M. Moleiro, Barcelona.

Yarza, Joaquín – Fité, Francesc (ed.)
1999 L’artista-artesà medieval a la Corona d’Aragó (Lleida, 14-16 gener 1998). Actes, Universitat de Lleida – Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida.

The Year 1200: a Symposium, The Metropolitan Museum of Art, Nova York 1975

Zaragozá, Arturo
2000 Arquitectura gótica valenciana, Generalitat Valenciana, València.
2003 “Arquitecturas del gótico mediterráneo”, Una arquitectura gótica mediterránea, catàleg de l’exposició, vol. I, Generalitat Valenciana, València, pàg. 105-192.
2008 El arte del corte de piedras, “Archivo de Arte Valenciano”, Real Academia de San Carlos, València.

Zaragozá, Arturo – Gómez-Ferrer, Mercedes
2007 Pere Compte, arquitecte, Generalitat Valenciana, València.