El convent de Sant Domènec de Cervera

Estat actual de l’església de l’antic convent, en ruïnes. La caiguda de la volta de rajol amb llunetes de la nau ha permès redescobrir els arcs de diafragma originals.

ECSA - G.S.

El convent dels dominicans de Cervera és emplaçat al peu del turó de Montserè, on s’alçava el castell, a la fondalada que el separa del coll de les Sabines, promontori allargassat que s’inicia amb l’església de Santa Maria i la Plaça Major i que es perllonga al llarg del Carrer Major. A diferència, doncs, del convent de framenors de la mateixa vila, el dels predicadors no és un establiment suburbà...