Les tipologies de l’arquitectura religiosa

Tramada de les naus de la catedral de Barcelona entre el rerecor i el cimbori. S’hi observen les capelles laterals i la galeria alta, i també, a la part superior de la nau central, el trifori i un òcul.

CB – G.Serra

Les característiques tipològiques de l’arquitectura gòtica catalana es relacionen amb diversos factors. D’una banda, amb les tradicions constructives, o sigui, amb els coneixements i els procediments arrelats entre els mestres d’obres del país, arrelament provocat per l’existència d’una tradició cultural expressada mitjançant la sàvia adequació de l’arquitectura a les...