L’evolució del retaule

Retaule de la Mare de Déu d’Anglesola (segon quart del segle XIV). La seva disposició apaïsada ha fet pensar, fins i tot, que es podria tractar d’un frontal d’altar.

©Museum of Fine Arts, Boston

En el decurs dels segles del romànic, els altars dels llocs de culte van ser decorats amb frontals i, en alguns casos, també amb petits retaules, de vegades anomenats convencionalment antependis. Les característiques de l’arquitectura romànica van afavorir que els àmbits eclesiàstics fossin decorats amb pintures murals que envoltaven l’altar, el qual, en ocasions, era sobremuntat per un...