Els calendaris

Els fonaments del calendari actual

Calendari solar-lunar. El temps mític és circular: expressa el mite de l’etern retorn, amb un passat original que cada any es retroba i se celebra en els ritus festius. En canvi, la dimensió històrica és lineal: ve d’un passat que no retorna i va cap a un futur que caldrà descobrir i realitzar.
El nostre temps és marcat per un doble cicle de ritmes no coincidents: el calendari solar, amb el pas de les estacions i els mesos, i el lunar, que configura un any de tretze llunes, cadascuna d’elles succeint-se en fases que corresponen a les setmanes.
La...