Les festes en el curs de l’any

A continuació es tracta l’estructuració festiva resultant dels diferents cicles festius, que regeix, pauta i legitima la temporalitat actual, amb els cicles que la caracteritzen i les festes i celebracions corresponents. Un calendari que recorre les quatre estacions assenyalades pels equinoccis i els solsticis. És a dir, de sol a sol.

El calendari festiu actual

El ritme festiu que es viu a Catalunya és el resultat de la sedimentació de diversos calendaris, entre els quals el cèltic, el romà, el judeocristià, el litúrgic i el que correspon al santoral cristià i de les festes de la Mare de...