Pasqua i primavera

El ciri pasqual es manté encès durant totes les celebracions del temps de Pasqua.

Montse Catalán

La Pasqua

Abans de la reforma litúrgica del 1969, Dissabte Sant era el Dissabte de Glòria. Al matí, les campanes anunciaven la Resurrecció i tothom sortia als balcons fent soroll amb estris casolans, acompanyant el seguici dels justos que Jesús en la seva Resurrecció s’emportava al cel. A Barcelona, els canons de Montjuïc esclataven en salves.

Però després de la reforma, no és fins a la vetlla pasqual que l’Església celebra la Resurrecció, tenint en compte els tres dies que han de transcórrer des de la mort de Jesús. La litúrgia de la vetlla pasqual inclou tots els símbols de l’inici de...