Cent seixanta-quatre multinacionals industrials. 2001

Segons el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a mitjan 2001, 164 empreses industrials domiciliades al territori de les quatre províncies de l’antic Principat de Catalunya tenien, com a mínim, un centre de producció fora dels límits fronterers de l’estat espanyol. No eren incloses, en la llista: les empreses del sector energètic —Gas Natural, Agbar, etc.—; les del sector de la construcció —FOC, Comsa—; les empreses financeres (Banc Sabadell o Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona); les empreses turístiques —Husa, Derby, etc.—; les multinacionals...