El funcionament ecològic dels deserts i subdeserts freds

L’aprofitament d’uns recursos hídrics insuficients o inabastables

Balanç hídric d’algunes espècies vegetals del desert de Karakum. Les plantes del Karakum tenen sempre un dèficit d’aigua molt baix, i molt allunyat dels valors determinats experimentalment com a letals. El potencial osmòtic és elevat només en les halòfites (Haloxylon, Salsola), adaptades a medis salins, mentre que les altres espècies presenten un valor alt únicament durant els períodes de secada. Les taxes de transpiració són molt variables; tal com s’esperaria, prenen valors més baixos en les plantes llenyoses com arbres i...