La fauna i el poblament animal dels deserts i subdeserts freds

La distribució i la diversitat de la fauna

La fauna de les zones de deserts freds i càlids posseeix, en general, molts trets en comú. La fauna dels deserts es va desenvolupar en relació directa amb la formació de la fauna dels continents on es troben aquests deserts; així, doncs, les peculiaritats diferenciadores de les faunes dels deserts són determinades, no sols per les característiques del clima, sinó també per l’aïllament dels territoris àrids provocats per les cadenes muntanyoses o per les regions humides. Els massissos muntanyosos asiàtics, que es disposen bàsicament en sentit...