L’aprofitament dels recursos animals als deserts i subdeserts freds

La cacera i la ramaderia extensiva

Com que a les zones de deserts i subdeserts freds l’agricultura només és possible en terres de regadiu, que ocupen una àrea molt limitada, la ramaderia s’ha convertit en l’activitat econòmica fonamental. La productivitat de la cria d’animals als deserts freds depèn directament del grau d’aridesa del clima. La pluviositat i la disponibilitat d’aliment, que depèn d’aquella, determinen la varietat d’espècies que integren els ramats. Les relacions entre ramaders i desert no han estat mai fàcils. El desert dóna aliment al bestiar, però exigeix treball...