El llac Baikal

“Mar gloriosa, sant Baikal...”, així comença una vella cançó russa, popular encara als nostres dies. Els primers viatgers que passaren pel Baikal a la segona meitat del segle XVII, sorpresos per la seva immensitat, no dubtaren a qualificar-lo de mar. En rigor anaven errats perquè el Baikal, de fet, no és una mar, sinó un llac. Però un llac únic en molts sentits.

El Baikal (Bay Köl, nom d’origen turquès que vol dir ‘llac ric’) es formà fa entre 20 i 25 milions d’anys a partir d’una falla. S’estén de N a S al llarg de 636 km, té una amplada de 25 a 80 km i una superfície de 31 500 km2, que...