La vida als rius i les selves inundades

La biologia i l’ecologia dels cursos d’aigua

Exceptuant les àrees irrigades per la mà humana, enlloc del món no hi ha tanta aigua dolça disponible com a les selves intertropicals. Les generoses pluges que reben, en efecte, alimenten amples i complexes conques fluvials d’aigües permanents. Tanmateix, l’estacionalitat, i per tant el règim de pluges i els períodes de crescuda de les aigües, es fa notar progressivament i de forma simètrica a mesura que hom s’allunya de l’equador, la qual cosa comporta variacions en el comportament de les conques fluvials. Aquest fet resulta especialment...