El funcionament ecològic de les selves plujoses

El cicle de la matèria

Si l’anatomia de la selva plujosa és marcada per l’elevada diversitat que presenta, la seva fisiologia es caracteritza pel seu enorme dinamisme. La selva plujosa és una màquina metabòlica trepidant que fa ostentació de la seva puixança: tot o quasi tot és a la vista, res o ben poca cosa passa sota terra. Així com els sòls dels boscos temperats són un contenidor de nutrients i un reactor que governa la fisiologia forestal, manifestada a penes en una part aèria barroca però nutritivament modesta, els sòls de la selva plujosa gairebé només són la peanya de l’ecosistema...