Les selves plujoses al món

La configuració i la disposició de la pluviïsilva

La selva plujosa equatorial o pluviïsilva és un bioma disjunt, repartit per tres continents: també en això fa notar la seva tendència a la diversificació. I és un bioma que es manifesta sota formes ben diferents en llocs relativament pròxims. Emparentades per un origen comú, les diferents selves del món han evolucionat de manera diversa al llarg dels temps geològics. En tot cas, el bioma domina una extensió considerable de les terres intertropicals.

La dispersió geogràfica de la selva plujosa

Les selves plujoses equatorials es troben...