Recursos que escassegen

La Terra no és una cornucòpia. Però els humans hem tendit a voler-nos-ho creure. Pocs i poc consumidors durant mil·lenis, hem anat tirant de veta sense gaires problemes. Al segle XXI, però, serem molts; i molts que consumeixen moltíssim. Els recursos naturals, finits per definició, ja comencen a escassejar.

Anomenem recursos naturals aquells béns fornits lliurement per la natura, des del sòl i l’aigua fins als boscos, la pesca, el petroli o els minerals. Són béns que utilitzem per al consum directe (com ara l’aigua potable), per a la producció d’altres béns (fusta per a paper, etc.), o per a...