Bibliografia general referent al romànic de la Noguera

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, vol. II (I), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-50
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, vol. III, Els comtats de Pallars i Ribagorça, 2 toms, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1955
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Teide, sèrie Biografies Catalanes, Barcelona 1958 (n’existeix una edició del 1980)
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1969-70 (2a. ed., Barcelona 1974)
  • Abadal i de Vinyals...