El marc geogràfic del romànic de la Noguera

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca de la Noguera amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

.

La comarca de la Noguera és la més gran de Catalunya pel que fa a l’extensió, que abasta un total de 1 732, 96 km2 i representa el 5, 5% del territori català. Limita amb el Pallars Jussà al N, amb l’Alt Urgell al NE, amb el Solsonès, la Segarra i l’Urgell a l’E, amb el Pla d’Urgell i el Segrià al S i amb la Llitera i la Ribagorça a l’W. Aquest àmbit territorial és integrat per trenta municipis. Es poden establir diverses subcomarques...