L’art romànic a la Noguera

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i les edificacions militars de la Noguera anteriors al 1300.

M.LI. Ramos

En estudiar les fortificacions, els llocs de poblament o les necròpolis d’un territori, ens interessa de poder conèixer el màxim nombre d’exemples per a poder arribar a establir unes tipologies, a partir de les quals hom pugui proposar l’existència de tradicions diverses i també l’existència de continuïtats o de canvis, fruit d’unes necessitats noves o bé d’influències externes. A més, superada la primera fase de descripció, el coneixement...