Santa Creu d’Erasús o Eresús (la Seu d'Urgell)

Es desconeix si Santa Creu d’Erasús era sols un altar de l’església de Sant Vicenç d’Erasús o si per contra era una capella propera a aquesta, ja que l’única menció que en tenim és del 1050, quan es jurà el testament d’Ermengarda, muller d’Arnau Dacó, “super altare Sancta Cruce qui est fundata in villa Eresuz, prope ecciesia Sancti Vicencii”.