Bibliografia general referent al romànic de l'Anoia

  • AAR (Amics de l’art romànic): Informe sobre un viatge a Veciana, Sabadell 1991
  • AAV (Amics de l’Art Vell): Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya Carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, 3a edició, Barcelona 1962
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (Biografies catalanes. Sèrie històrica, núm.1), Barcelona 1965
  • Abadal i de...