Bibliografia general referent al romànic de l'Anoia

 • AAR (Amics de l’art romànic): Informe sobre un viatge a Veciana, Sabadell 1991
 • AAV (Amics de l’Art Vell): Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya Carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, 3a edició, Barcelona 1962
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (Biografies catalanes. Sèrie històrica, núm.1), Barcelona 1965
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1969-70
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Art romànic. Guia, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1973
 • Albareda i d’Albareda, Maria: Monografies històrico-descriptives de diferents llocs i municipis de l’Anoia: Montfalcó el Gros, Montmaneu, La Molsosa, Clariana, Calaf, Calonge de Segarra, Miralles, Carbesí, Argençola, Castellfollit de Riubregós i La Roqueta, dins “Igualada” (Igualada 1980-82) dels núms. 2642-2835
 • Albareda i d’Albareda, Maria: La Roqueta, lloc de Marca, dins Tous, mil anys d’història, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat Oliba, 21, Barcelona 1981, pàgs. 89-95
 • Albareda i Ramoneda, Anselm M.: Història de Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1931
 • Albertí i Gubern, S.: Diccionari biogràfic, Albertí editor, Barcelona 1966-70
 • Almagro Basch, Martín: Noticias prehistóricas del Valle del Noya. Nota III, excavaciones de los silos romanos tardíos del Pla de les Sitges, dins “Pirineos” (Saragossa 1948), núm. 8, pàgs. 199-193
 • Alòs, R. d’: Inventaris de castells catalans dels segles XTV-XVI, dins “Estudis Universitaris Catalans” (Barcelona 1910), vol. IV, Institut d’Estudis Catalans
 • Altisent, Agustí: Seguint el rastre de Guerau de Jorba i el seu llinatge, dins “Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà” (Montblanc 1978), núm. 1, pàgs. 33-72
 • Álvarez Márquez, María del Carmen: El señorío de los Ódena a través de la documentación existente en el Archivo Ducal de Medinaceli (año 1990-fines del siglo XII), dins “Historia. Instituciones. Documentos” (Sevilla 1978), 5, Universidad de Sevilla, pàgs. 11-112
 • Álvarez Márquez, María del Carmen: La baronia de la Conca d’Òdena, Fundació Noguera, Col·lecció Textos i Documents, 25, Barcelona 1990
 • Amenós i Roca, Amadeu: El nom de Montbui i posicions del poble, “L’eco de Igualada”, núm. 116, gener, pàg. 26, 1923
 • Amenós i Roca, Amadeu: Relaciones del Abad-Obispo Oliva con nuestra comarca, dins “Vida” (Igualada 1974), núm. 16, abril, pàg. 9
 • Amenós i Roca, Amadeu: El abad-Obispo Oliva y los castillos de Montbui y Tous, “Vida” (Igualada 1948), núm. 28, abril, pàg. 26
 • Amenós i Roca, Amadeu: Notes històriques del castell i poble de Santa Margarida de Montbui, dins “Rectorologia de Santa María de Igualada y otras obras”, I. Poncell, Igualada 1949, pàgs. 129-163
 • Amenós i Roca, Amadeu: La antigua iglesia parroquial de Ódena, dins “Boletín de la Agrupación Fotográfica de Igualada” (Igualada 1951), núm. 114, pàgs. 2-3
 • Amenós i Roca, Amadeu: El castillo de Montbui, dins “Igualada”(Igualada 1952a), núm. 553 (26 de juliol), pàg. 2
 • Amenós i Roca, Amadeu: Les possessions monacals de la comarca d’Igualada, dins “Actas de la I Asamblea Intercomarcal de Investigadores del Penedès y Conca de Ódena”, Impremta Bas, Igualada 1952b, pàgs. 107-109
 • Amenós i Roca, Amadeu: Santa Magdalena del Espelt y su castillo, dins “Igualada” (Igualada 1952c), núm. 561 (20 setembre), pàg. 3
 • Arxiu de l’Abadia de Montserrat, “Speculo” del Monestir de Sant Llorenç del Munt
 • Asarta Ferraz, F.J.: Intervenció a l’església de Santa Maria de Rubió, dins “Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern”, Quaderns Científics i Tècnics, núm. 3, Diputació de Barcelona 1989
 • Avinyó, Joan: Monografia històrica del Castell de Cabrera y poble de Vallbona en el Panadès, Impremta Poncell, Igualada 1909
 • Bach i Riu, Antoni: Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona: el Penedès i altres llocs del comtat de Barcelona (segles X-XV), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1987
 • Balaguer, Anna Maria: Primeres conclusions de l’estudi de la moneda catalano-comtal, vol. II, Barcelona 1979, pàgs. 302-305 i 324
 • Balaguer, Anna Maria: Troballes i circulació monetària. Segles VIII-XIII, dins “Acta Numismàtica” (Barcelona 1990), 20, pàgs. 79, 90, 91, 102, 107-108
 • Ball, Miquel: La trobada de mancusos d’or del castell d’Òdena, dins “Aiona” (Igualada 1983), núm. 40, pàg. 14
 • Baraut i Obiols, Cebrià: Les actes de consagracions d’esglésies del bisbe d’Urgell (segles IX-XII), “Urgellia” (La Seu d’Urgell 1978), 1, pàgs. 11-182
 • Baraut i Obiols, Cebrià: Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX-XII), Societat Cultural Urgel·litana, La Seu d’Urgell 1986
 • Barral i Altet, Xavier: L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-X, Edicions 62, Barcelona 1981
 • Bassegoda i Nonell, Joan: Notas para la historia de Jorba, Virgili y Tarré, Barcelona 1959
 • Batlle i Maurer, Josep: Petit i esquemàtic resum de treball de restauració-agençament de l’església parroquial dedicada a Sant Salvador (a Transfiguració del Senyor), Vilanova d’Espoia 1983
 • Batlle, J., Bassegoda, J.: La iglesia de Sant Salvador de Vilanova d’Espoia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Barcelona 1967
 • Benet i Clarà, Albert: L’expansió del comtat de Manresa, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1982a
 • Benet i Clarà, Albert: Sendred de Gurb, dins “Ausa” (Vic 1982b), núms. 87-88, pàgs. 238-286
 • Benet i Clarà, Albert: Castells i línies de reconquesta, dins “Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI)”, I, pàgs. 365-391. 1991a
 • Benet i Clarà, Albert: Castells, guàrdies i torres de defensa, dins “Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI)”, I, pàgs. 393-407. 1991b
 • Bisson, Thomas P.: Fiscal Accounts of Catalonia under the early count-Kings (1151-1213), 2 vols., University of California Press, Berkeley 1984
 • Bloc de notes sobre Sant Feliu, la Vall (Castellolí), [S. M.]. Castellolí 1981
 • Bofarull i Mascaró, Pròsper de i altres: Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, vol. XII, Imprenta del Archivo, Barcelona 1847-1910
 • Bolòs i Masclans, Jordi: L’excavació de la granja cistercenca d’Ancosa, dins “Santes Creus. Butlletí del Centre Bibliogràfic”, vol. VII, núms. 59-60, pàgs. 65-76. 1984
 • Bolòs i Masclans, Jordi: Fortificacions frontereres situades entre els rius Anoia i Gaià. L’estructuració d’un territori el segle X, dins, “II Congreso de Arqueologia Medieval Española”, vol. II, Madrid 1987, pàgs. 113-122
 • Bolòs, Jordi-mallart, Lourdes: La ceràmica grisa de la granja cistercenca d’Ancosa, dins Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya medieval, Annex 2 d’“Acta/Mediaevalia”, Barcelona 1984, pàgs. 63-80
 • Bolòs, Jordi-mallart, Lourdes: La granja cistercenca d’Ancosa (La Llacuna, Anoia). Estudi dels edificis i dels materials trobats durant les excavacions (1981-1983), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1986
 • Bonnassie, Pierre: Catalunya mil anys enrera (segles X-XI), Edicions 62, Barcelona 1979-81
 • Bori i Alcañiz, Ramon: La Llacuna. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990, pàgs. 204-206
 • Borràs i Quadres, Antoni: La ermita de la Roqueta, dins “Boletín de la Agrupación Fotográfica de Igualada” (Igualada 1947), 2a època, núm. 70, pàgs. 5-7
 • Bosch i Ferran, Pere: El castell i La Pobla de Claramunt, obra inèdita dipositada a l’Arxiu Parroquial de la Pobla de Claramunt 1927
 • Botet i Sisó, Joaquim: Les monedes catalanes, Barcelona 1908-11
 • Bou, Enric: On està el castell de Masquefa (Anoia), documentat el 963?, dins “Diplomatari” (Barcelona 1982), núm. 9, març, pàgs. 20-22
 • Brasó, Miquel: Claramunt, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1964
 • Brasó, Miquel: El castillo de Boixadors, “Círculo catalán”, Madrid 1968, novembre 1968, pàg. 8
 • Buch i Parera, J.: Els castells de Montserrat, Barcelona 1986
 • Buron, Vicenç: Esglésies romàniques catalanes. Guia, Artestudi edicions, Barcelona 1980 (2a edició)
 • Buron, Vicenç: Els castells romànics catalans. Guia, Edicions Mancús, Barcelona 1989
 • Busqué i Marcet, Jaume: Origen de l’ermita de Collbàs, dins “Igualada”, núm. 1974 (11 novembre), pàg. 7. 1972
 • Busquets i Molas, Esteve: Història de Capellades, Imp. Romanyà-Valls, Capellades 1973
 • Camprubí, Fèlix: Sant Nicolau de Freixe, dins “Full informatiu del romànic” (Barcelona 1979), núm. 16, Artestudi Edicions
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, (2 vols.) Edicions 62, Barcelona 1974-75
 • Carbonell i Esteller, Eduard: A l’entorn de la producció artística a l’Edat Mitja: els grafits, dins “Coloque sur artistes, artisans et productions artistique au Moyen Age”, Rennes 1983
 • Carbonell i Esteller, Eduard, i altres: Els grafits de Castellfollit de Riubregós. Primeres aportacions, “Quaderns d’estudis medievals” (Barcelona 1981), núm. 5, Artestudi Edicions, pàgs. 278-310
 • Carbonell i Esteller, E., Casanovas, A., Liarás, C.: Problemática de la interpretación de los graffiti medievales catalanes, “Actas del I Congreso de Arqueologia Medieval Española” (Huesca 1985), vol. 7, pàgs. 257-271
 • Carbonell i Virella, Vicenç: Castells del terme Municipal de Piera (Fontanet, Castellet i Freixa), inèdit. Dipositat a la biblioteca del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, Igualada 1977
 • Carmona, Pere Lluís-Pedraza, Xavier: Sèrie d’articles sobre castells de l’Anoia: El castell d’Argençola. El castell de Clariana. El castell de la Guàrdia o de Bonifaci. El castell de Cabrera d’Anoia. El castell de Calaf. El castell de Calonge. El castell de Mirambell. El castell de Sant Esteve, dins “Aiona” (Igualada 1984), núms. 75-87
 • Carner i Borràs, Antoni: Arqueologia comarcal. Nuestras bellas ermitas románicas. I, Ermita de la Sala; II, Sant Jaume Sesoliveras, i III, La ermita de la Virgen de Gracia, en la “Tossa” de Montbuy, dins “Igualada”, núms. 32-45. 1942.
 • Carner i Borràs, Antoni: La Basílica de Santa María. Mil años de historia igualadina, CECI, Igualada 1959
 • Carreras i Candi, Francesc: Los castells de Montserrat, Barcelona 1890
 • Carreras i Candi, Francesc: Los castells de Montserrat, dins Narraciones montserratinas, Barcelona 1911, (2a edició corregida)
 • Carreras i Candi, Francesc: Geografia General de Catalunya. Provincia de Barcelona, Edicions Catalanes, vols. I i V, Barcelona 1980 (reedició)
 • Casas, Josep Maria: El Bruc. Retall d’història, Grup d’Amics dels Goigs, Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, Igualada 1965
 • Casas i Nadal, Montserrat: Història de Cardona. I. La canònica de Sant Vicenç de Cardona a l’edat mitjana. Alguns aspectes de la seva història des dels seus orígens fins el 1311, Patronat Municipal de Museus de Cardona, Cardona 1992
 • Castellà-Gassol, J.: Vallbona. Un poble-camí a la vora del riu Anoia, Ajuntament de Vallbona, Vallbona 1984
 • Castellà-Gassol, J.: Castellolí. Mil anys d’Història, Amics de Castellolí-Ajuntament de Castellolí, Castellolí 1989
 • Castellà i Raich, Gabriel:Sèrie d’articles sobre edificis i municipis de l’Anoia: El castell de Claramunt, Sant Pere Sallavinera, l’ermita de la Sala, Jorba, Sant Genis, Sant Puvim, Castellolí, Vallbona, Calonge, Masquefa i Veciana, dins “Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada” (Igualada 1932-36 ), núms. 5-49
 • Castellà i Raich, Gabriel: Sèrie d’articles sobre edificis i municipis de l’Anoia: Santa Càndida, Sant Romà, San Jaime Ses-Oliveres, Pujalt, Montmaneu, Ermita de Sant Miquel de Prats de Rey, Clariana, dins “Boletín de la Agrupación Fotográfica de Igualada” (Igualada 1942-45), època II, núms. 4-42
 • Els castells catalans, vol. V, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1976, pàgs. 378-380
 • Català i Roca, Pere: Extinció del vescomtat de Barcelona, Barcelona 1974
 • Catàleg dels monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, Barcelona 1990
 • Coll i Alentorn, Miquel: Esbós de genealogia dels Odena, dins “Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus”, vol. IV, núm. 31, Santes Creus 1970, pàgs. 25-40
 • Coll i Alentorn, Miquel: Guillem I i Ramon Guillem II d’Òdena, dins “Estudis d’Història Medieval” (Barcelona 1971), IV, pàgs. 1-26
 • Colomer i Preses, Ignasi M.: Las 4 sucesivas rutas de trafico y el crecimiento urbano de Igualada, dins “Fiesta Mayor. Igualada 1953”, Igualada, s. p. 1953
 • Colomer i Preses, Ignasi M.: La Tossa, abans i després d’Oliba, dins “Igualada”, núm. 1915, pàg. 12. 1972
 • Colomer i Preses, Ignasi M.: Fites històriques de Clariana, dins “Igualada”, núm. 2297, pàg. 17. 1976a
 • Colomer i Preses, Ignasi M.: Fites històriques de Jorba, dins “Igualada”, núm. 2302, pàg. 8. 1976b
 • Cook, W. W. S., Gudiol i Ricart, J.: Pintura e imaginería románicas, dins “Ars Hispaniae”, vol. VI, Ed. Plus-Ultra, Madrid 1950 (2a edició 1980)
 • Corbatera i Roca, Jaume: Notes històriques i documentades de la parròquia de Sant Andreu de Pujalt, Tàrrega 1924
 • Cortadellas, Joan: Vuit-cents anys d’urbanisme a Igualada, dins “Igualada” (sèrie d’articles publicats entre el 23 d’agost i el 29 de novembre de 1980)
 • Costa, Ramon-segura, Jordi: Els Prats de Rei. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990, pàgs. 362-365
 • Costa i Bofarull, Domingo: Historia de la ciudad de Solsona y su iglesia, 2 vols., Editorial Balmes, Barcelona 1959
 • Cruañes i Oliver, E. - Virella i Torras, X.: Piques baptismals d’immersió del Penedès i el seu entorn, Museu de Vilafranca, Vilafranca del Penedès 1984
 • Crusafont i Sabater, Miquel: Numismàtica de la corona catalano-aragonesa medieval, Madrid 1982
 • Crusafont, Miquel, Balaguer, Anna M., Puig, Ignasi: Els comtats catalans, les seves emissions i àrees d’influència, dins “I Simposi Numismàtic de Barcelona”, vol I, Barcelona 1979, pàgs. 377-508
 • Dalmases, N. de, José i Pitarch, A.:L’època del Cister. Segle XIII, dins “Història de l’art català”, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1985
 • Dalmases, N. de, José i Pitarch, A.: Els inicis i l’art romànic. Segles IX-XII, dins “Història de l’art català”, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1986
 • Delcor, M.: Les vierges romanes de la Cerdanya et Conflent, Dalmau Ed., Barcelona 1970
 • Démians d’Archimbaud, Gabrielle: Les fouilles de Rougiers (Var). Contribution a l’archéologie de l’habitat rural médiéval en pays méditerranéen, CNRS, París 1980
 • Diversos autors: Tous, mil anys d’història, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1981
 • Enrich, Jordi-Enrich, Joan: Sepulturas medievales en el “Collet de Sant Pere Màrtir”, dins “Información Arqueológica” (Barcelona 1974), núm. 15, pàgs. 71-75
 • Enrich, Jordi-Enrich, Joan: Fons de Cabanya alto-medieval a la Tossa de Montbui, dins “Informació Arqueològica” (Barcelona 1978), núms. 27-28, pàgs. 75-82
 • Enrich, Jordi-Enrich, Joan: Excavació de la necròpolis de Vilamajor (Pujalt, Anoia), memòria inèdita, Igualada 1980
 • Enrich, Jordi-Enrich, Joan: El poblament alto-medieval a l’Anoia i a les zones limítrofes, memòria inèdita, Igualada 1990
 • En premsa Tres conjunts d’habitacle alto-medieval a l’Alta Segarra (Anoia-Bages, Barcelona), dins “Ampúries” (Barcelona), 48-50
 • Equip-5: Església de Sant Jaume de Sesoliveres, dins “Igualada”, núm. 2529 (21 d’octubre), pàg. 9. 1978
 • Escudero i Costa, Antoni: Piera. Arquitectura civil i religiosa, dins “Història de les comarques de Catalunya. Anoia”, vol II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990, pàgs. 88-94
 • Español i Bertran, Francesca: L’arquitectura religiosa romànica a la Conca de Barberà i Segarra Tarragonina, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc 1991
 • Estrada i Planell, Gemma: El Bruc: el medi, la història, l’art, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Abat Oliva 1991
 • Farrés i Regordosa, Josep - Colom i Abad al, Marian - Llacuna iOrtínez, Pau et alii: El casc antic d’Igualada. Evolució arquitectònica i urbanística, Ajuntament d’Igualada, CECI, Caixa d’Estalvis de Manresa 1978
 • Fernández i Subirana, Marcial: Patrimoni i deixadesa del nostre poble. SOS: la capella de Sant Jaume ses Oliveres continua “criant malves”, dins “Igualada”, núm. 3024 (24 de març 1984), pàg. 13
 • Fernández i Subirana, Marcial: Antigues capelles igualadines (dels segles XI al XV), Ajuntament d’Igualada - Regidoría de Cultura, Igualada 1988
 • Ferran, D., Roig, A.: El grafit medieval. Mètode arqueològic. La seva aportació a la història, “Actas del I Congreso de Arqueologia Medieval Española” (Huesca 1985), vol. 7, pàgs. 223-237
 • Fierro Macias, Javier: Excavaciones en una torre del recinto fortificado de Ódena, dins “II Congreso de arqueología medieval española”, vol II, pàgs. 169-175, 1987
 • Font i Rjus, Joan: Santa Maria de la Roqueta, dins “Igualada”, núm. 2022 (12 maig), pàg. 5, 1973
 • Font i Rius, Josep Ma:Nota històrica, dins “Goigs de Nostre Senyora del Remey que se venera en la iglesia de Roqueta”, Barcelona 1963 (reimp.)
 • Font i Rius, Josep Ma: Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, CSIC, 2 vols., Madrid-Barcelona 1969-83
 • Fort i Cogul, Eufemià: El pretès monestir d’Ancosa, dins “I Col·loqui d’Història del monaquisme català”, vol. I, Santes Creus 1967, pàgs. 111-125
 • Fort i Cogul, Eufemià: Sant Jordi d’Alfama: l’orde militar català, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1971
 • Fort i Cogul, Eufemià: El senyoriu de Santes Creus, Fundació Vives Casajuana, Barcelona 1972
 • Fort i Cogul, Eufemià: Pere i Guillem de Claramunt, dins “Miscellanea Aqualatensià” (Igualada 1974), 2, pàgs. 77-108
 • García i Pinol, Ramón: Arte de la comarca de Anoia. La románica iglesia de San Pedro de Ardesa, dins “Igualada” 1971, núm. 1812 (13 febrer), pàg. 5
 • Gavín i Barceló, Josep M.: Inventari d’esglésies Anoia-Conca de Barberà, vol. 16, Arxiu Gavín, Barcelona 1984
 • Gomis, Cels: La provincia de Barcelona, dins Geografia General de Catalunya (dir. F. Carreras i Candi), Establiment editorial d’Albert Martín, Barcelona s.d
 • González i Moreno-Navarro, Antoni: Església de Boixadors, dins Memoria 1983, Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, Diputació de Barcelona, Barcelona 1984, pàgs. 205-206
 • González i Moreno-Navarro, Antoni: Conservació del patrimoni: recerca, disseny i ús (deu exemples a l’Anoia), dins “Arrel” (Barcelona 1988), núm. 18, abril
 • González, A. - Alcolea, S.: Història i arquitectura. La recerca històrica en el procés d’intervenció en els documents, dins Memòria 1984, Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, Diputació de Barcelona, Barcelona 1986
 • González, Antoni - Lacuesta, Raquel - Bastardes, Albert: La restauració, ara i aquí. Memòria 1981-1982, Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona, Barcelona 1983
 • González, Antoni - Lacuesta, Raquel - López, Albert: Com i per a qui restaurem. Objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental. Memòria 1985-1989, Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Barcelona 1990
 • González, A. - López Mullor, A.: Església de Santa Càndida d’Orpí, Servei del Patrimoni Arquitectònic, Diputació de Barcelona, Barcelona 1989
 • González, J.R. - Markalain, J.: La torre d’Ardèvol (Pinós del Solsonès), dins “Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII)”, Diputació de Barcelona, Barcelona 1991, pàgs. 287-290
 • Gros i Pujol, Miquel S.: Museu Episcopal de Vic. Pintura i escultura romànica, Editorial Ausa, Barcelona 1991
 • Gudiol i Cunill, Josep: Nocions d’arqueologia sagrada catalana, 2 vols., Impremta Balmesiana, Vic 1931 (primera edició del 1902)
 • Gudiol i Cunill, Josep: La pintura mig-eval catalana. Els primitius, vol. III, edició a cura d’E. Junyent, Barcelona 1955, (primera edició de l’any 1931)
 • Gudiol i Ricart, J., Alcolea i Blanch, S.: Pintura gótica catalana, Edicions Polígrafa S.A., Barcelona 1987
 • Guitart, J.: Comtat de Manresa, dins “Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages”, núm.160, Manresa 1933
 • Iglésies i Fort, Josep: Assaig sobre l’extensió de la comarca d’Igualada, Estudis Comarcals, Igualada 1948
 • Iglésies i Fort, Josep: El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV, dins “Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona”, XXXIV, López Robert, editor, Madrid 1961-64, pàgs. 249-356
 • Iglésies i Fort, Josep: La reconquesta a les valls de l’Anoia i el Gaià, Rafael Dalmau Editor, (Episodis de la Historia, 40), Barcelona 1963, (2a edició 1988)
 • Iglésies i Fort, Josep: Miralles, dins “Igualada”, núm. 2030 (9 juny), pàg. 5. 1973
 • Iglésies, Josep-Santasusagna, Joaquim: Les valls del Gaià, del Foix i de Miralles, Reus 1934
 • Juan Verdejo, M., López Mullor, A.: Excavaciones arqueológicas en la iglesia de santa Maria de Rubió, dins “Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern”, Quaderns científics i tècnics, núm. 3, Diputació de Barcelona 1989
 • Junyent i Subirá, Eduard: Itinerario de las iglesias del obispado de Vic, “Hoja Parroquial”, núm. 359, 16 de diciembre 1951
 • Junyent i Subirá, Eduard: Diplomatari de Sant Bernat Calvó, abat de Santes Creus i bisbe de Vic, Asociación de Estudios Reusenses, Reus 1956
 • Junyent i Subirá, Eduard: Catalogne romane, 2 vols., Zodiaque (La nuit des temps, 12-13), Abbeye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire 1960-1961
 • Junyent i Subirá, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XI, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1975
 • Junyent i Subirá, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1976
 • Junyent i Subirá, Eduard: Diplomatari de la catedral de Vic. Segles IX-X, Patronat d’Estudis Ausonencs, Vic 1980-87
 • Junyent i Subirá, Eduard: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat 1983
 • Junyent i Subirá, Eduard: Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1992
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 1: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Capellades, Igualada, Ajuntament d’Igualada 1981a
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 2: Els Prats de Rei, Calaf, Sant Pere Sallavinera, Igualada, Ajuntament d’Igualada 1981b
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 3: Santa Maria de Miralles, La Llacuna, Bellprat, Igualadad’Igualada , Ajuntament 1982a
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 4: Rubió, Copons, Veciana. Igualada, Ajuntament d’Igualada 1982b
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 5: la Torre de Claramunt, Cabrera d’Anoia, Vallbona d’Anoia. Igualada, Ajuntament d’Igualada 1983
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia, itinerari 6: Piera, Els Hostalets de Pierola, Masquefa. Igualada, Ajuntament d’Igualada 1984
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 7: dena, El Bruc, Castellolí, Collbató. Igualada, Ajuntament d’Igualada 1985
 • Junyent, Francesc: Itineraris per la comarca de l’Anoia. Itinerari 8: Carme, Orpí, Santa Margarida de Montbui. Igualada, Ajuntament d’Igualada 1986
 • Junyent, Francesc: Indrets. Santa Fe de Calonge, dins “Oliana” (Manresa 1988), núm.119, pàgs. 36-37
 • Llacuna i Ortínez, Pau: Igualada. 10 itineraris per la ciutat, CODI, Igualada 1981
 • Llenas i Costa, Ramon: Apunts històrics de La Llacuna, Cambra Agrària de la Llacuna, Vilanova i la Geltrú 1980
 • Llorach i Santís, Salvador: El Romànic dels nostres pobles, “El Cep” (Sant Sadurní d’Anoia 1980), núm. 0, 16 d’octubre
 • Llorach i Santís, Salvador: Santa Creu de Creixà (Piera), “El Cep” (Sant Sadurní d’Anoia 1982), febrer
 • Llorach i Santís, Salvador: El Penedès durant el període romànic, Sant Sadurní d’Anoia 1984
 • López, A.-Nieto, F.J.: Hornos de cerámica gris medieval en el castell de Cabrera d’Anoia, dins “Informació arqueològica” (Barcelona 1979), núm. 30, pàgs. 154-161
 • Madoz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, T.III, Madrid 1846
 • Malaxecheverría, Ignacio: Bestiario Medieval, Ediciones Siruela, Madrid 1986
 • Martí i Figueras, Joan: Rubió, dins “Gran Geografia Comarcal de Catalunya”, vol. V, Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona 1982, pàgs. 422-425
 • Martí i Sagarra, Manuel: Sèrie d’articles. Copons, vila noble i mil·lenària, dins “Igualada”, núms. 2131-2315. 1974-1976
 • Mas i Domènech, Josep: Notes històriques del bisbat de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 27 vols. Fitxes manuscrites s.d
 • Mas i Domènech, Josep: Notes històriques del bisbat de Barcelona, 13 vols., Establiment tipogràfich “La Renaixensa” i Tipografia Católica Pontificia, Barcelona 1906-1921
 • Mateu y Llopis, Felipe: Dinares de Yahyà al-Mu’tali de Ceuta y mancusos barceloneses hallados en Odena (Igualada, Barcelona), dins “Al-Andalus” (Granada; Madrid 1946) XI, CSIC, pàgs. 389-394
 • Memòries de Lluís Rubiralta. El salvament del patrimoni a comarques (cap. 20), “Regió 7” (Manresa), 10 de setembre de 1981, pàg. 12
 • Mercader i Riba, Joan: Un documento inédito sobre los orígenes de Igualada, dins “Vida”, febrer, núm. 50, pàg. 11, 1950
 • Mercader i Riba, Joan: La ciutat d’Igualada, Editorial Barcino, Barcelona 1953
 • Mercader i Riba, Joan: Els inicis d’Igualada, dins “Vida”, núm. 143 (1 setembre), pàg. 1, 1955
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Història del castell d’Òdena (del segle XII fins al segle XVIII), treball inèdit s.d
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Castell i parròquia de l’Espelt, treball inèdit s.d
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Història del castell d’Òdena (dels orígens al segle XII), Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Òdena, Òdena 1988
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Òdena i les seves monedes, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’Informació”, març 1989, núm. 14, pàgs. 4 i 10
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: El castell d’Òdena, objecte d’especulació. Procès de degradació del recinte medieval, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’informació”, núm. 19, juliol 1990a, pàgs. 12-13
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: 250 anys d’odisea parroquial. 1a part, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’Informació”, octubre 1990b, núm. 20, pàgs. 13-14
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: 250 anys d’odisea parroquial. 2a part, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’Informació”, desembre 1990c, núm. 21, pàgs. 14-16
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Capelles romàniques del nostre terme (I): Sant Miquel d’Òdena, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’Informació”, núm. 22, abril 1991a, pàgs. 18-19
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Capelles romàniques del nostre terme (II): Sant Pere de les Botges o Botxes. Sant Pere de les Cadenes, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’Informació”, núm. 23, juliol 1991b, pàgs. 12-13
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Capelles romàniques del nostre terme (III): Sant Bernabé del Raval d’Aguilera, dins “Òdena. Butlletí Municipal d’Informació”, núm. 24, octubre 1991c, pàgs. 17-18
 • Mestre i Casanova, Josep Vicenç: Sant Jaume Sesoliveres d’Igualada, Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, Igualada 1992
 • Millenum. Història i Art de l’Església Catalana, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1989
 • Miquel i Rosell, Francesc: Liber Feudorum Maior, 2 vols., CSIC, Barcelona 1945-47
 • Mirambell i Giol, Francesc: Cartolarium o Recull de documents importantíssims referents a Sant Martí Sesgayoles y comarca per lo sabi rector de la mateixa a últims del setgle XVIII y principis del XIX, Manuscrit de l’Arxiu parroquial de Sant Martí Segueioles 1798a
 • Mirambell i Giol, Francesc: Mapa de la parroquia de San Martín Sesgleyoles y sus contornos, obispado de Vich y Corregimiento de Cervera, Imprenta de la Pontificia y Real Universidad, Cervera 1798b
 • Mirambell, Francesc: Memòries històriques antigues i contemporànies de Sant Martí de Sesgueioles, manuscrit del 1803. 1851
 • Miret i Sans, Joaquim: Les cases de Te’mplers i hospitalers en Catalunya. Aplech de noves i documents històrichs, Impremta de la Casa de Caritat, Barcelona 1910
 • Miserachs i Grau, Valentí: Sant Martí de Sesgaioles, dins “Igualada”, núm. 1879 (13 novembre 1971), pàg. 5
 • Miserachs i Grau, Valentí: Sant Valentí, patró de la capella de Vilallonga del terme i parròquia de Sant Martí de Sesgaioles, dins “Igualada”, núm. 1905 (12 febrer 1972), pàg. 5
 • Monreal Tejada, Luis: El castillo de la Pobla de Claramunt, dins “San Jorge” (Barcelona 1961), núm. 42, pàgs. 24-28
 • Monreal, Luís-Riquer, Martí de: Els castells medievals de Catalunya, 3 vols., Ed. Ariel, Barcelona 1958
 • Monsalvatje i Fossas, Francisco: Noticias históricas, 26 vols., Olot-Girona 1889-1915
 • Morales, Ramon: El camí ral d’Aragó i altres itineraris de la comarca d’Anoia, Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la Unió Excursionista de Catalunya, Barcelona 1966
 • Morera i Llauradó, Emili: Tarragona Cristiana, vol.I, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona 1981
 • Morgades i Gili, Josep: Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich, Vic 1893
 • Navarro i Ferré, Francesc: El castell i l’església de la Roqueta, dins Tous, mil anys d’història, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat Oliba, 21, Barcelona 1981, pàgs. 97-102
 • Notas históricas parroquiales. Antigua Iglesia Parroquial de San Martín de Albarells, dins “Parroquia de Albarells. Santa Maria del Camí. Solemnes Fiestas de Inauguración por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Ramón Masnou Boixeda, Obispo de Vic, de la Iglesia Parroquial Restaurada”, Gràfiques Argent, Igualada, 1958
 • Oc Remol, [pseudònim d’Ignasi M. Colomer i Preses]: La baronia de Jorba, “Igualada”, núm. 2394, juny 1977, pàg. 8
 • Ollé i Riba, Florenci: La parroquia de Sant Bartomeu de Vallbona, Imprenta Bas, Igualada 1963
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes, III. Anys 1000-1050, “Revista Catalana de Teologia” (Barcelona 1983), 8, pàgs. 403-456
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes, TV. Anys 1051-1100, “Revista Catalana de Teologia” (Barcelona 1984), 9, pàgs. 117-182
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagrado i dotado de les esglésies catalanes, V. Anys 1101-1125, “Revista Catalana de Teologia” (Barcelona 1988), 13, pàgs. 387-430
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventan de les actes de consagrado i dotado de les esglésies catalanes, VI. Anys 1126-1150, “Revista Catalana de Teologia” (Barcelona 1990a), 15, pàgs. 181-201
 • Ordeig i Mata, Ramon: Les dotalies de les esglésies de Catalunya. Segles IX-XII, Universitat de Barcelona. Col·lecció Tesis Doctorals Microfitxades, núm. 597, Barcelona 1990b
 • Padilla, José Ignacio: La terrisseria alt-medieval de Cabrera d’Anoia, dins Tribuna d’Arqueologia 1988-1989, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1989, pàgs. 29-39
 • Palma de Mallorca, Andrés de: Santa María de Piera. Notas históricas, Impremta Bas, Igualada 1942
 • Pascual, Jaume: Sacra antiquitatis Cataloniae monumenta, vol. III, Biblioteca Nacional de Catalunya, manuscrit 729. 1775
 • Pascual, V.-Rial, R.: Guia del romànic i del gòtic del Museu de Vic, Editorial Eumo, Vic 1985
 • Pedemonte i Falguera, Bonaventura: Notes per a la historia de la Baronia de Castellvell de Rosanes, Impremta Uzeviriana i llibreria Camí S.A., Barcelona 1929
 • Pijoan, Josep: El arte románico. Siglos XI y XII, dins “Summa Artis”, vol. IX, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1944
 • Pladevall i Font, Antoni: Sèrie d’articles sobre capelles, ermites i santuaris del bisbat de Vic:Santa Maria del Camí i Sant Pere de Paganell, Sant Jaume Sesoliveres, Sant Miquel de la Comanda o del Sant Sepulcre, Sant Valentí de Vilallonga, Sant Jaume de Puigdemàger, Santa Magdalena de la Vall, Santa Maria de la Roqueta, Sant Pere d’Ardesa, El Santuari de Sentfores, Santa Maria de la Sala, Sant Pere de l’Erm, Santa Magdalena de l’Astor, Sant Macari del Pla de Rubió, Santa Maria de Montbui de la Tossa, La Mare de Déu del Portal de Prats de Rei, Sant Joan de les Torres, Sant Miquel d’Òdena, Sant Ermengol, Santa Magdalena de l’Espelt, Sant Maur de Contrast i Sant Pere de Boixadors, “Full Diocesà” (Vic 1969-1979), del núm. 473 al 3536
 • Pladevall i Font, Antoni: Notícia de la dedicació de Sant Joan de la Muntanya, a Pontons, “Santes Creus” 1970, vol.IV, núm.32, pàgs. 143-155
 • Pladevall i Font, Antoni: Dues llistes de parròquies del bisbat de Vic del segle XII, “Boletín Arqueológico” (Tarragona 1971-1972), època IV, fase. 113-120, pàgs. 283-304
 • Pladevall i Font, Antoni: Vilademàger. Una parròquia i un castell perduts en la serra de la Llacuna, “Casal. Coses del Penedès”, núms. 69-71. 1974
 • Pladevall i Font, Antoni: La Segarra calafina, dins “Gran Geografia Comarcal de Catalunya”, vol. V, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1982, pàgs. 425-475
 • Pladevall i Font, Antoni: El primer document conegut sobre Calaf (30 d’abril de 1015), Calaf 1987
 • Pladevall i Font, Antoni: Sant Jaume Ses Oliveres d’Igualada, una fita en el camí de Sant Jaume a Catalunya, dins “Vida” (Igualada 1988), juny
 • Pladevall, A., Adell, J. A.: El monestir romànic de Sant Llorenç del Munt, Artestudi Edicions (art romànic núm.12), Barcelona 1980
 • Pladevall, A. i altres: Tous, mil anys d’història, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat Oliva, 21, Barcelona 1980
 • Pladevall, A., Vigué, J.: El monestir romànic de Santa Maria de l’Estany, Artestudi Edicions (art romànic núm.6), Barcelona 1978
 • Pons i Gurí, J. M.: Un fogatjament desconegut de l’any 1358, “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” (Barcelona 1963-64), vol. XXX
 • Pons i Marquès, J.: Cartulari del monestir de Poblet, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1908
 • Puig i Cadafalch, Josep: Le premier art roman. L’architecture en Catalogne dans l’Occident méditérranéen aux Xe et Xle siècles, París 1928
 • Puig i Cadafalch, J., Falguera, A. de, Goday, J: L’arquitectura romànica a Catalunya, 4 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1909-1918 (reedició facsímil 1983)
 • Pujol i Grau, Andreu: Sant Martí de Tous. Breu descripció històrica, Impremta Bas, Igualada 1971 (reedició ampliada de l’obra publicada el 1899)
 • Rais, Joan: Sant Salvador de Vilanova d’Espoia, “Full informatiu del romànic” (Barcelona 1983), 35, Artestudi Edicions
 • Riba i Gabarró, Josep: Ayer y hoy del castillo de Claramunt, dins “Diario de Barcelona” (Barcelona 1965), 10 d’octubre
 • Riba i Gabarró, Josep: El castillo de Claramunt, hito de señorío, dins “La Vanguardia” (Barcelona 1966), 27 de maig
 • Riba i Gabarró, Josep: Fructíferas excavaciones en la iglesia románica del castillo, dins “El Noticiero Universal” (Barcelona 1968), 15 de gener
 • Riba i Gabarró, Josep: La Pobla de Claramunt. Evolució económico-social d’un municipi de la comarca d’Igualada, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1972 (2a edició, 1989)
 • Riba i Gabarró, Josep: Jorba, dins Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona 1982, vol. V, pàgs. 414-416
 • Riba i Gabarró, Josep: La Torre de Claramunt. Arquitectura civil i religiosa, dins “Historia de les comarques de Catalunya. Anoia”, vol. I, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1986a, pàgs. 316-317
 • Riba i Gabarró, Josep: Jorba. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. I, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1986b, pàgs. 349-350
 • Riba i Gabarró, Josep: La Pobla de Claramunt. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. I:, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1986c, pàgs. 285-289
 • Riba i Gabarró, Josep: Castell de Cabrera, dins “Igualada”, núm. 3.337 (Igualada 1987), agost, pàg. 62
 • Riba i Gabarró, Josep: El varvassor de Boixadors, dins “Igualada”, núm. 3357, Igualada 1987, 21 d’octubre de 1987, pàg. 30
 • Riba i Gabarró, Josep: Sant Miquel de Cabrera, dins “Igualada”, núm. 3.400 (Igualada 1988), maig, pàg. 40
 • Riba i Gabarró, Josep: Cabrera d’Anoia. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990a, pàgs. 114-116
 • Riba i Gabarró, Josep: Bellprat. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990b, pàgs. 229-230
 • Ribas i Calaf, Benet: Història de Montserrat (888-1258), Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1990
 • Riquer, Martí de: Quinze generacions d’una família catalana, Ed. Planeta, Barcelona 1979
 • Riu i Barrera, Eduard: Castellfollit de Riubregós. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol. II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990, pàgs. 423-427
 • Riu i Riu, Manuel: Algunas formas completas de cerámica gris catalana (siglos XII-XIII), dins “Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale” (Palermo-Erice, 1974), vol. II, pàgs. 542-545. 1976
 • Riu i Riu, Manuel: La canònica de Santa Maria de Solsona. Precedents medievals d’un bisbat modern, dins “Urgellia” (La Seu d’Urgell 1979), II, pàgs. 211-256
 • Riu, Manuel-Bolòs, Jordi: Observacions meteorològiques, esquemes descriptius i fitxes de treball per a l’estudi de la ceràmica, dins “Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya medieval”, Annex 2 d’“Acta/Mediaevalia”, Departament d’Història Medieval, Universitat de Barcelona, Barcelona 1984
 • Rius i Serra, Josep: Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, 3 vols., CSIC, Barcelona 1945-1947
 • Rius i Serra, Josep: Rationes Decimarum Hispaniae (1279-1280), vol. I, CSIC, Barcelona 1946
 • Roca i Garriga, Pere: Index toponímic del Cartulari de Sant Cugat del Vallès, Museu d’Història de Sabadell, Sabadell 1981
 • Romaní i Guerra, Amador: Paletnologia de la comarca de Capellades. Antigues construccions, “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya” (Barcelona 1917), vol. XXVII, núm. 271, pàgs. 197-206
 • Sainz de la Maza i Lasoli, Regina: L’orde català de Sant Jordi d’Alfama (1201-1400), Pagès editors, Lleida 1991
 • Santamaría, Joan: Memòries del monestir de Sant Pere de la Portella i tot el seu Abadiat i Baronia, El Vilatà, Barcelona 1986
 • Sebastián, Santiago: El Fisiólogo atribuido a San Epifanio seguido del Bestiario Toscano, Ediciones Tuero, Madrid 1986
 • Segura i Valls, Joan: Segarra, Calaf, Prats de Rei i Sant Martí Sesgaioles, Manresa 1899
 • Segura i Valls, Joan: Historia d’Igualada, 2 vols., Estampa d’Eugeni Subirana, Barcelona 1907-1908 (2a edició: Ateneu Igualadí-SERPPAC, Igualada 1987)
 • Segura i Valls, Joan: Lo temple parroquial de Santa Maria d’Igualada, “Llibertat” (Igualada 1926), núm. 22 (27 novembre)
 • Segura i Valls, Joan: Lo temple parroquial de Santa Maria d’Igualada, a “Llibertat” (Igualada 1927), núm. 26 (15 gener), núm. 28 (26 febrer)
 • Segura i Valls, Joan: Història de Santa Coloma de Queralt, 2a edició refosa per Joaquim Segura Lamich, Santa Coloma de Queralt 1971
 • Serra i Vilaró, Joan: Origen d’algunes localitats catalanes, dins “Estudis Universitaris Catalans” (Barcelona 1910), IV, pàgs. 7-8 i 11-13
 • Serra i Vilaró, Joan: Baronies de Pinós i Mataplana, 3 vols., Ed. Balmes, Barcelona 1930-50
 • Serra i Vilaró, Joan: Història de Cardona, 3 vols., Sugrañes Hnos. Editores, Tarragona 1966
 • Solà i Moreta, Fortià: El monestir de Sant Benet de Bages, Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa 1955
 • Solà i Solé, J.M.: Huellas semíticas en nuestra comarca. Monedas arábigas en Ódena, “Boletín de la Agrupación Fotográfica de Igualada”, núm. 61, març 1947, pàgs. 4 i 5
 • Solà i Solé, J.M.: Topónimos comarcales de origen árabe, dins “Boletín de la Asociación Fotográfica de Igualada”, octubre 1948, pàg. 7
 • Solà i Solé, J.M.: Etimología árabe de Masquefa [meskéfe], “Miscellanea Aqualatensia” (Igualada 1949), núm. 1, pàgs. 148-152
 • Soldevila, Ferran: Les quatre grans cròniques, Ed. Selecta, Barcelona 1971
 • Sureda i Pons, Joan: La pintura románica en Cataluña, Coll. “Alianza Forma”, Alianza Editorial, Madrid 1981a
 • Sureda i Pons, Joan: Les pintures murals romàniques tardanes de Santa Maria del Bruc, “Quaderns d’estudis medievals” (Barcelona 1981b), núm. 3, Artestudi Edicions, pàgs. 160-172
 • Térmens i Graells, Miquel: Bibliografia de la Comarca de l’Anoia, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona 1985
 • Torras i Ribé, Josep M.: Igualada. Una història en imatges, Oikos-Tau, Vilassar de Mar 1982
 • Torras i Ribé, Josep M.: La batllia i la sots-vegueria d’Igualada. Aproximació a l’estudi de les jurisdiccions baronials a la conca d’Òdena (segles XI-XVIII), “Estudis. Temes sobre la comarca de l’Anoia” (Igualada 1985), núm. 2, pàgs. 5-13
 • Torras i Ribé, Josep M.: Igualada en tres models de ciutat, dins “La Veu de l’Anoia” (Igualada 1988), núm. 289 (26 de febrer), pàg. 61
 • Torras i Ribé, Josep M.: Els orígens històrics del poble de Montbui (segles XII-XVII), dins “La Veu de l’Anoia”, núm. 384, desembre 1989, pàgs. 54-55
 • Torras i Ribé, Josep M.: Santa Margarida de Montbui. Arquitectura civil i religiosa, dins Història de les comarques de Catalunya. Anoia, vol.II, Parcir Edicions Selectes, Manresa 1990, pàgs. 42-47
 • Udina i Martorell, Frederic: El “Llibre Blanch” de Santes Creus (cartulario del siglo XII), CSIC, Barcelona 1947
 • Udina i Martorell, Frederic: El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X, CSIC, Barcelona 1951
 • Valls i Prat, Marcel·lí: Cronología histórica de La Llacuna, Romanyà/Valls, Capellades 1984
 • Valls i Subirá, Oriol: La historia del papel en España (siglos X-XIV), Empresa Nacional de Celulosas S.A., Madrid 1978
 • Vélez, Ruy: El castillo de Piera y los palacios de Barcelona del Real patrimonio de la Corona de Aragón, Bas Impresor, Barcelona 1946
 • Vergés i Mirassó, Antoni: Sant Llorenç del Munt, son passat, son present i venider, Barcelona 1871
 • Victori i Aguilera, F., Martí i Figueras, J.: La Tossa de Montbui. Historia i llegenda, 2a edició, Patronat de la Tossa de Montbui, Igualada 1974
 • Vila i Sala, Antoni: Prats del Rey y la Mare de Déu del Portal. Notes històriques, 2a edició, Impremta Esparbé, Manresa 1913
 • Villanueva, Jaime: Viage literario por las iglesias de España, 22 vols, (vols. VI, VIII, IX i XI), València 1803-52
 • Whitehill, W.M.: L’art romànic a Catalunya. Segle XI, Edicions 62, Barcelona 1974, (2a edició)
 • Yarza Luaces, Joaquín: Arte y arquitectura en España del 500 al 1250, Ed. Cátedra, Madrid 1979