El marc històric del romànic de l’Anoia

La prehistòria. El món ibèric

Els primers poblaments paleolítics

L’Abric Romaní de Capellades és un antic habitatge d’època paleolítica, amb restes d’indústries de l’època mosteriana.

ECSA - M. Sagarra

Les condicions naturals van afavorir una precoç aparició de la vida humana a l’actual comarca de l’Anoia. Els còdols trobats al Bruc permeten imaginar-hi poblament al paleolític inferior. de manera més definida, en el pas del paleolític inferior al mitjà, l’Homo Sapiens neanderthalensis ocupà un habitatge temporal a Sant Jaume Sesoliveres (Igualada) on, en el marge esquerre...