L’art romànic a l’Anoia

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa de l’Anoia en el qual s’assenyala la seva divisió entre tres antics comtats (comtat de Barcelona, comtat d'Osona-Manresa, i comtat o marca de Berga), amb indicació de totes les fortificacions anteriors al 1300 de les quals es tenen notícies.

C. Puigferrat i F. Sabaté

La comarca de l’Anoia té actualment un interès especial, pel que fa al coneixement de l’arquitectura civil i militar catalana, per tres motius principals. En primer lloc, atès que apareix com un bon mo del de territori organitzat en castells termenats, en part...