Santa Maria de Viver (Viver i Serrateix)

Santa Maria de Viver és una església fins ara no localitzada i de la qual tenim molt poques notícies. Inscrita probablement dins el terme del castell de Viver, al límit meridional del comtat de Berga, fou construïda el segle XII. Devia tractar-se d’un edifici molt senzill que molt aviat fou abandonat. L’any 1148 en un codicil de testament signat per Bernat de Comarasa s’esmenta la deixa de dos sous per a l’obra de Santa Maria de Viver (in sua opera ste. Marie de Viver .II. sous...).