Bibliografia general referent al romànic del Maresme

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia. II. Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (Biografíes catalanes. Sèrie històrica num. 1), Barcelona 1965
  • Adell i Gisbert, Joan-Albert: L’arquitectura romànica, col-I. “Coneguem Catalunya”, Els Uibres de la Frontera, 16, Barcelona 1986
  • Ainaud i de Lasarte, Joan: Notas sobre iglesias prerrománicas, “Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona”, vol. IV, 3-4, Barcelona 1948, pàgs. 313-320
  • Albert i...