El marc geogràfic del romànic del Maresme

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Maresme, amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

La comarca del Maresme, amb 397 km2 de superfície, se situa entre les més petites de Catalunya per la seva extensió, però per la seva situació costanera i, fonamentalment, per la seva especial forma allargada és, sens dubte, la que es troba més de cara al mar. Té uns 50 km de costa i una amplada que oscil·la entre els 5 i els 15 km, que s’orienta de manera gairebé rectilínia des de l’W-SW a l’E-NE, i limita pel S-SE amb la mar i pel N-NW...