L’art romànic al Maresme

Arquitectura civil i militar i arqueologia

Mapa dels castells i els edificis militars del Maresme anteriors al 1300.

LI. Ramos

La vida de la gent que habitava al Maresme a l’època que estudiem estava profundament afectada pel fet de trobar-se en una comarca litoral, i pel fet que tota aquesta zona era una àrea molt influïda pel món romà. Evidentment, l’arquitectura civil i militar i, sobretot, les restes que poden ser estudiades amb mètodes arqueològics, també foren afectades per aquestes dues realitats.

Els cinc castells més importants d’aquesta comarca eren el de...