Bibliografia general referent al romànic del Pallars

  1. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, vol. II(I), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-50.
  2. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Efemèrides mil·lenàries (949-1949). El monestir de Sant Pere de Burgal, Vic 1948.
  3. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Documents catalans del temps de Carlemany, dins Miscel·lània Puig i Cadafalch, vol. I, Barcelona 1950, pàgs. 163-168.
  4. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, vol. II(II), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1952.
  5. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els...