L’art romànic al Pallars

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i fortaleses militars del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà anteriors al 1300.

C. Puigferrat i L. Martínez

Mapa dels castells i fortaleses militars del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà anteriors al 1300.

C. Puigferrat i L. Martínez

El Pallars actualment està dividit en dues comarques que realment corresponen, a grans trets, a dues zones ben diferenciades. En altres comarques —per exemple l’Alt Urgell o el Solsonès— hem assenyalat l’existència de castells de tradició pre-carolíngia o carolíngia...