Santa Maria d’Espluga de Serra (Tremp)

Hom creu que és tracta d’una església d’origen romànic, encara que avui és presenta força modificada per capelles laterals i l’absis capçat. No trobem cap notícia que ho pugui confirmar. Pertanyia a la diòcesi de Lleida i apareix dedicada a la Purificació (n era sufragània l’església de la Torre).