Santa Maria de la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)

L’església parroquial de Santa Maria de la Geltrú és esmentada des del 1143. D’altres documents que la mencionen són dels anys 1154, en el breu d’Anastasi IV, i 1230. L’edifici actual data de la primeria del segle XVIII, quan s’acabaren les obres de l’església construïda damunt el solar on hi havia l’anterior, més petita i barroca, de la qual es conserva el retaule barroc de l’altar major. La primitiva degué ésser romànica i va perdurar fins al començament del segle XVIII, que s’edificà la barroca. Es troba al costat del castell i, en un principi, devia ser la seva capella castellera.