Bibliografia general referent al romànic del Rosselló

 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya Carolíngia, vol. II (I), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona1926-50.
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya Carolíngia, vol. II (II), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1952.
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: El paso de la Septimania del dominio godo al franco a través de la invasión sarracena, “Cuadernos de Historia de España” (Buenos Aires 1953), núm. 19, pàgs. 5-54.
 • Abélanet, J.: Un cimetière wisigothique à Tautavel, “Centre d’Archéologie Médiévale du Languedoc” (Carcassona 1984), núm. 2, pàgs. 204-205.
 • Abélanet, J. - Kotarba, J.: Un dépotoir d’époque wisigothique à Tautavel, “Centre d’Archéologie Médiévale du Languedoc” (Carcassona 1987), pàgs. 85-92.
 • Agustí, B. - Casellas, L.E.: Les Goges (Sant Julià de Ramis, Gironès). Una necròpoli de l’alta edat mitjana al nord-est de Catalunya dins “Ir Simposi de poblament dels Pirineus”, Andorra 1992 (en curs de publicació e.p.).
 • Ainaud, Joan: Pinturas románicas, col·l. “Unesco de Arte Mundial”, núm. 7, París 1957.
 • Ainaud, Joan: Noticias de San Pedro de Roda, “Revista de Gerona” (Girona 1959), vol. V, núm. 9, pàgs. 33-35.
 • Ainaud, Joan: Pintura románica catalana, Barcelona 1962a.
 • Ainaud, Joan: Pinturas españolas románicas, Barcelona 1962b.
 • Ainaud, Joan: Pittura spagnola del periodo romanico a El Greco, Bèrgam 1964.
 • Ainaud, Joan: Arte románico catalán. Pintura sobre tabla, Barcelona 1965.
 • Ainaud, Joan: La fascinado del romànic, dins La pintura catalana, vol. I, Éditions d’Art Albert Skira-Carroggio, Ginebra-Barcelona 1989.
 • Alart, Julià Bernat: Bérenger de Palazol (1150), “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1856), X.
 • Alart, Julià Bernat: Géographie historique des Pyrénées-Orientales, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1860), XII, pàgs. 67-130.
 • Alart, Julià Bernat: Notes et documents històriques sur le département des Pyrénées-Orientales, “Echo du Roussillon”, 2 d’abril, Perpinyà 1865.
 • Alart, Julià Bernat: Notes et documents històriques sur le département des Pyrénées-Orientales, vol. I (1867) i vol. II (1868), Perpinyà 1867-68.
 • Alart, Julià Bernat: Suppression de l’Ordre du Temple en Roussillon, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1867), XV, pàgs. 25-115.
 • Alart, Julià Bernat: Notices històriques sur les communes du Roussillon, “La Vallée de Querol” (Perpinyà 1868), pàgs. 145-168.
 • Alart, Julià Bernat: Note sur une inscription romaine de Corneilla du Bércol (8 avril 1870), “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1872), XIX, pàgs. 196-197.
 • Alart, Julià Bernat: L’ancienne industrie de la verreñe en Roussillon, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1873), XX, pàgs. 307-322.
 • Alart, Julià Bernat: Rapport sur l’ancien cimetière de la Vila Vella de Banyuls-dels-Apres, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1874), XXI, pàgs. 260-272.
 • Alart, Julià Bernat: Note sur une inscription romaine découverte à Saint-Nazaire, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1876), XXII, pàgs. 602-608.
 • Alart, Julià Bernat: Privilèges et titres relatifs aux franchises, institutions et propriétés communales de Roussillon et Cerdagne, Perpinyà 1878.
 • Alart, Julià Bernat: Cartulaire Roussillonnais, 26 volums manuscrits, Biblioteca Municipal, Perpinyà 1880.
 • Alart, Julià Bernat: Le chàteau de Castellnou, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales” (Perpinyà 1897), XXXVIII, pàgs. 179-200.
 • Alart, Julià Bernat: Le chàteau d’Oltrera et le seigneurie de Sorède, “Ruscino” (Perpinyà 1913), pàgs. 113-114.
 • Alemany i Vall, Romà: Les tres esglésies romàniques de Banyuls de la Marenda, “Full informatiu del Romànic”, núm. 14, Artestudi Edicions, Barcelona 1978.
 • Alessandri, Patrice, Kotarba, Jerôme, Pezin, Annie: Deux fosses médiévals à Saint-Julien, Villeneuve-de-la-Raho, dins Estudis rossellonesos dedicats a en Pere Ponsich (Miscel·lània d’arqueologia, història i història de l’art del Rosselló i de la Cerdanya, a cura de M. Grau i O. Poisson), Le Publicateur, Perpinyà 1987, pàgs. 235-238.
 • Alomar i Esteve, Gabriel: Urbanismo regional en la Edad Media: las “Ordinacions” de Jaime II (1300) en el reino de Mallorca, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1976.
 • Anònim: Etat militaire, ecclésiastique et politique du Roussillon, vol. I, manuscrit i relligat amb plantes dibuixades (col·l. particular). Publicat per la revista “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1770), vol. V, 1956, pàgs. 261-294; vol. VI, pàgs. 137-166 i 247-279; vol. VII, 1987 (nova sèrie), pàgs. 115-141; vol. VIII, 1988, pàgs. 193-225; vol. X, 1991, pàgs. 61-89.
 • Anthony, E. W.: Romanesque frescoes, Princeton University Press, New Jersey 1951.
 • Aragón, Henri: Castell-Rossello au Moyen Age de 828 à 1600, documents inédits, “Ruscino” (Perpinyà 1915), núm. 5.
 • Aragón, Henri: Les chàteaux-forts du Roussillon. Villefranche et Salses, Perpinyà 1930.
 • Aragón, Henri: Les monuments et les rues de Perpignan, Marsella 1977 (facsímil de l’edició de Perpinyà del 1928).
 • Aragón, Victor: Les anciens chàteaux-forts des Corbières roussillonnaises, frontière du Languedoc. Etude d’archéologie historique, “Mémoires de la Société Archéologique” (Montpeller 1882) VIII, pàgs. 41-52.
 • Araguas, Ph.: Les cháteaux des Marches de Catalogne et Ribagorce (950-1110), “Bulletin Monumental” (París 1979), vol. 137-III, Société Française d’Archéologie, pàgs. 205-224.
 • L’archéologie médiévale dans le Département des Pyrénées-Orientales, “Le Courrier Archéologique du Languedoc-Roussillon” (Lattes), núm. 30, 1987.
 • Argaiz, Gregorio de: La perla de Cataluña, historia de Nuestra Señora de Montserrate, Madrid 1677.
 • Argellies, R.: Contribution à l’étude des monnaies féodales du Roussillon, “La Pallofe” (Perpinyà 1976), núm. 5, Bulletin de l’Association Numismatique du Roussillon, pàgs. 5-28.
 • L’Art Sacre en Roussillon, “D’Me et ailleurs” (Illa), suplement al núm. 7, 1987.
 • Avalri, Jean d’: Saint-Jean-le-Vieux et N. D. dels Correchs, “Le Roussillon” (9 articles) s.d..
 • Avilés i Arnau, Joan: Baucijes (per Fidel Fita i Juan Vilanova), “Boletín de la Real Academia de la Historia” (Madrid 1890), vol. XVII.
 • Badia i Homs, Joan: L’arquitectura medieval de l’Empordà, 3 vols., Diputació de Girona, Girona 1977-81 (2a edició 1985).
 • Badia i Homs, Joan: La pedra mesurada. Esglésies i monestirs a l’època del romànic, Catàleg d’exposició, maig-setembre del 1993, Museu d’Art de Girona 1993.
 • Badia, J., Bofarull, B., Carreras, E., Piñero, M.D.: El coll d’Espills o de Banyuls en un conveni de 1085, “Revista de Girona” (Girona 1985), núm. 117 (publicat també a “Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica” [Barcelona], XXV, 1986).
 • Bailbé, Noêl: Les caractères de l’architecture préromane en Roussillon, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1971), núm. 2, pàgs. 77-87.
 • Balmanya, Antoni: Notas interessants sobre Espolla, Culera, Sureda y Bausitjas “Memòries de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques” (Barcelona 1878), vol. II.
 • Balmanya, Antoni: Acta de consagració de la iglesia de Sant Martí de Bausitjas, “Memòries de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques” (Barcelona 1887), vol. III (1879).
 • Baltrusaitis, Jurgis: La troisième sculpture romane, “Formositas romanica”, pàgs. 47-84. 1958.
 • Baraut i Obiols, Cebrià: Els documents, dels anys 1076-1092, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, “Urgellia” (la Seu d’Urgell 1984-85), vol. VII, pàgs. 7-218.
 • Bargellini, Clara: More Cabestany master, “The Burlington magazine”, pàgs. 140-144. 1970.
 • Barral i Altet, Xavier: L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-X, Edicions 62, Barcelona 1981.
 • Barriere, B. - Cantie, G.: Les fortifications médiévales, “Archeologia” (Dijon 1981), núm. 157, pàgs. 47-52.
 • Barruol, G.: Le Roussillon antique, “Archeologia” (Dijon 1975), núm. 83, pàgs. 22-31.
 • Bassede, L.: Toponymie des Pyrénées-Orientales. Publicacions del SNI, secció dels Pirineus Orientals, Perpinyà 1964.
 • Bastardas i Parera, Joan: El testamento de Riculfo, obispo de Elna y el “Glossarium” de Du Cange, dins Bivium. Homenaje a Manuel Cecilio Díaz y Díaz, ed. Gredos, Madrid 1983, pàgs. 31-39.
 • Bastardes, Rafael: Les talles romàniques del Sant Crist a Catalunya, Artestudi Edicions, coll. “Art romànic”, núm. 9, Barcelona 1978.
 • Bastardes, Rafael: Les majestats del taller de Ripoll, Barcelona 1991.
 • Batlle, M. - Gual, R.: Fogatges catalans, recensements du XI au XX siècles, “Terra Nostra” (Prada de Conflent 1973), núm. 11.
 • Bauby, C.: Les fresques de Casesnoves, “Tramontane”, núm. 38, pàgs. 97-100. 1954.
 • Bayrou, Lucien: L’éperon de Peyrepertuse, “Archéologie du Midi-Médiéval”, 2, pàgs. 194-199. 1984.
 • Bayrou, Lucien: Essai sur les techniques de construction des forteresses royales des Corbières, XIIIe-XIVe s., “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1988), VIII, pàgs. 11-177.
 • Bayrou, Lucien - Castellví, Jordi: Esquisse d’une étude des vestiges des fortifications urbaines medievales en Roussillon, dins Estudis rossellonesos dedicats a en Pere Ponsich (Miscel·lània d’arqueologia, història i història de l’art del Rosselló i de la Cerdanya, a cura de M. Grau i O. Poisson), Le Publicateur, Perpinyà 1987, pàgs. 187-222.
 • Bazzana, A.: Les mottes castrales de Bresse-Dombes (Ain), Catàleg de l’exposició Des Burgondes à Bayard, mille ans de moyen âge, Grenoble 1981, pàgs. 128-129.
 • Beaulieu, Ernest-Maria: Les sanctuaires de la Vierge en Roussillon, Perpinyà 1903.
 • Becat, Jean: Atlas de Catalunya Nord, ed. Terra Nostra, Prada 1973.
 • Blazy, C.: Histoire des fortifications de Banyuls-sur-Mer, “Massana” (Argelers 1973), núm. 17, pàgs. 43-51.
 • Bolòs i Masclans, Jordi: Parròquia i organització del territori. Una aproximació cartogràfica, dins “Actes del i Congrés d’Història de l’Església catalana, dels orígens a l’actualitat”, vol. I, Solsona 1993, pàgs. 259-284.
 • Bonet, P.: Impressions et souvenir (Ille-sur-Tet et ses environs), Ceret 1908.
 • Bonnassie, Pierre: La Catalogne du milieu du Xème à la fin du Xlème siècle: croissance et mutation d’une société. Publicacions de la Universitat de Toulouse-Le Mirail, 2 vols., Tolosa de Llenguadoc 1975 (edició catalana: Edicions 62, Barcelona, 1979-81).
 • Bonnefoy, Louis de: Epigraphie roussillonnaise, ou recueil des inscriptions des Pyrénées Orientales, Perpinyà 1856-63.
 • Borrallo, Joseph: Promenades archéologiques. Première promenade archéologique: Elne et sa cathédrale, Latrobe, Perpinyà 1909.
 • Borrallo, Joseph: L’abbaye de Saint-André-de-Sureda. Etude Historique, L. Roque, Ceret 1916, 272 pàgs.
 • Borrallo, Joseph: La seigneurie de Vernet (Perpignan). Son chàteau, son église, Colmar, Perpinyà 1934.
 • Bosch, Andreu: Títols de honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, Perpinyà 1628.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Les monedes catalanes, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1911.
 • Bouard, M. de: Manuel d’Archéologie Médiévale. De lafouille à l’histoire, Sedes, París 1975.
 • Bouille, M.: Notre-Dame-de-la-Rodona, “Les Cahiers des Amis du Vieil Me et des villages voisins” (Illa 1985), 12, pàgs. 21-23.
 • Brousse, Ch. E.: Une grande erreur de la petite histoire, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1952), II.BRUEL, M.
 • Brousse, Ch. E.: Etude archéologique sur le village et le château d’Opoul, Perpinyà 1893.
 • Brutails, Jean-Auguste: Etude archéologique sur la cathédrale et le cloître d’Elne, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1887), XXVIII, pàgs. 184-269.
 • Brutails, Jean-Auguste: Rapport sur les fouilles pratiquées dans l’église Saint-Jean-le-Vieux, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pirénées-Orientales” (Perpinyà 1887a), vol. XXVIII, pàgs. 184-268.
 • Brutails, Jean-Auguste: Notes sur deux inscriptions romaines (Pesillà de la Ribera i Sant Andreu de Sureda), “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà1887b).
 • Brutails, Jean-Auguste: Note sur les églises d’Espira-de-l’Agly et de Taxo-d’Avall, “Gazette Archéologique de France”, pàgs. 531-541. 1890.
 • Brutails, Jean-Auguste: Notes sur l’art religieux du Roussillon, “Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques”, pàg. 283 i segs. 1891.
 • Brutails, Jean-Auguste: Note sur quelques crucifixs des Pyrénées Orientales, “Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques”. 1891*.
 • Brutails, Jean-Auguste: Etude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen Age, París 1891** (reimprès el 1975 per Slatkine - Megariotis Reprints, Ginebra).
 • Brutails, Jean-Auguste: Notes sur l’art religieux du Roussillon, “Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques”, pàg. 509 i segs. 1892.
 • Brutails, Jean-Auguste: Notes sur l’art religieux du Roussillon, “Bulletin archéologique du Comité des travaux històriques et scientifiques”, pàg. 200 i segs. 1893.
 • Brutails, Jean-Auguste: Notes sobre l’art religiós en el Rosselló, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona 1901 (traducció de l’edició en francès del 1895).
 • Buchon, J.A.C.:Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIème siècle, París.
 • Burckhardt, T.: Moorish culture in Medieval Spain.1972
 • Buron, Vicenç: Esglésies romàniques. Guia, Artestudi Edicions, Barcelona 1977.
 • Buron, Vicenç: Castells romànics catalans. Guia, Edicions Mancús, Barcelona (2a edició 1980). 1989.
 • Bussac, G. de - Trutmann, Ph.: La forteresse díte: “chàteau de Salses”, Dossier de l’Inventari dels Monuments Històrics, Montpeller 1969-70.
 • Cabanas, Josianne: Saint Christophe du Vernet, chateau et une église millénaire, “L’Independent”, 13 de gener, Perpinyà 1992.
 • Calmette, Josep - Vidal, Pere: La question des Pyrénées et de la Marche d’Espagne au Moyen Age, París 1947.
 • Calmette, Josep - Vidal, Pere: Histoire de Roussillon, París 1975 (facsímil de l’edició original del 1923).
 • Camós, Narcís: Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, Barcelona 1657 (reedició del 1949).
 • Campagne, François: Disertations sur Saint-Jean-le-Vieux, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1888), vol. XXIX, pàgs. 110-164.
 • Capeille, R. J.: Etude historique sur Millas, Ceret 1900.
 • Capeille, R. J.: La seigneurie de Banyuls-dels-Aspres, “Revue d’histoire etd’archéologie du Roussillon” (Perpinyà 1904), V, 22 pàgs.
 • Capeille, R. J.: L’église fortifiée de Banyuls-dels-Aspres (1424-1427), “Muntanyes Regalades”, pàgs. 84-88. 1921.
 • Capeille, R. J.: Les anciens monastères de Perpignan. Les Frères Mineurs, “Revue Historique et Littéraire du diòcese de Perpignan” (Perpinyà 1925), V, pàgs. 116-123 i 130-137.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’ornamentació en la pintura romànica catalana, Artestudi Edicions, col·l. “Materials”, núm. 2, Barcelona 1981.
 • Carbonell-Lamothe, I.: Fragments d’une chasuble, dins Tresors tissés, tresors peints, Centre d’Art Sacré d’Ille, pàgs. 15-16. 1989.
 • Els castells catalans, 6 vols., Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1970-79.
 • Castellví, Jordi: Les chàteaux de l’ancien comté de Roussillon du Bas Empire Romain à l’union au Royaume d’Aragón, Memòria de “maitrise” d’història de l’art i arqueologia, Universitat Paul Valery, Montpeller 1982-83.
 • Castellví, Jordi: Les mottes castrales du Roussillon. Inventaire et problemes soulèvés (Pyrénées Orientales), “Archéologie du Midi-Médiévale”, 2, pàgs. 15-26.1984.
 • Catalunya Medieval, catàleg de l’exposició, Lunwerg ed. - Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992.
 • Cazes, Albert: Illa à travers ses monuments et son histoire,’ ‘Cahiers des Amis du Vieil Illè et des villages voisins” (Illa), núm. especial 78. s.d.
 • Cazes, Albert:1Tuïr, Guia Turística “Conflent”, Perpinyà s.d.
 • Cazes, Albert: Notre-Dame-de-Serrabona, “Cahier des Amis du Vieil Me et des villages voisins” (Illa), separata. 1972.
 • Cazes, Albert: El Voló, Guia Turística “Conflent”, Prada 1979.
 • Cazes, Albert: Le Roussillon sacré, l’Imprimerie Catalane, Perpinyà (primera edició del 1977, “Conflent”, Prada 1990).
 • Chazelles, A. de: Les emplois de la terre crue dans l’architecture protohistorique et gallo-romaine de la Gaule méridionale (VIIIe av. n.è - Ule den.è). Paral·lelesavec le domaine ibérique. Comparaisonsethnographiques, Montpeller 1990.
 • Clemens, J. - Dautant, A.: Mottes et camps au Moyen Age en Lot-et-Garonne, dins Sites défensifs et sites fortifiés au Moyen Age entre Loire et Pyrénées, Llemotges 1990, pàgs. 9-21.
 • Coll, Jaume: Crónica seráfica de la santa provincia de Cataluña, desde su origen hasta el 1400, vol. II, Barcelona 1738, pàgs. 275-276.
 • Colson, Achille: Les monnaies ayant eu cours en Roussillon, J.B.1853.
 • Alzine, Perpinyà: Recherches sur les monnaies qui ont eu cours en Roussillon.1854.
 • Conill, L.: Histoire de Torreilles, Perpinyà 1926.
 • Cook, Walter William Spencer: La pintura románica en Cataluña, col·l. “Arte y Artistas”, CSIC, Madrid 1956.
 • Cook, W. W. S. - Gudiol i Ricart, J.: Pintura e imaginería románicas, dins Ars Hispaniae, vol. VI, ed. Plus Ultra, Madrid 1950 (2a edició 1980).
 • Corpus des inscriptions de la France médiéval, vol. 11, Pyrénées-Orientals, CNRS, París, 1986.
 • Crozet, René: A propos du Maître de Cabestany. Note sur un chapiteau de Sant Pere de Rodes au musée de Worcester, “Annales du Midi” (Tolosa de Llenguadoc 1972), núm. 106, pàgs. 77-79.
 • Crusafont i Sabater, Miquel: Història de la moneda catalana, Caixa de Barcelona, Barcelona 1986.
 • Crusafont i Sabater, Miquel: Numismática de la corona catalano-aragonesa medieval, ed. 1982.
 • Vico, Madrid.
 • Dalmases, N. de - José Pitarch, A.: L’època del Cister. Segle XIII, dins Història de l’art català, vol. 2, Edicions 62, Barcelona 1985.
 • Dauzat, M.: Les mottes castrales du Lauragais: notes préliminaires, Le Lauragais, Histoire et Archéologie, pàgs. 73-87. Féd. historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, Montpeller 1983.
 • Delcor, Maties: Les Verges romàniques de la Cerdanya i el Conflent en la Historia i en l’Art, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1970.
 • Delcor, Maties: Les prieurés augustins en Roussillon et la statuaire romane, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1971), núm. 2, pàg. 62 i segs.
 • Delcor, Maties: Les Vierges romanes tardives du Roussillon dans l’Histoire et dans l’Art, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1984), núm. 15, pàgs. 101-142.
 • Delonca, E. - Delonca, L.: Un village en Roussillon. Illa, terra de Rosselló, Perpinyà 1947.
 • Deschamps, Paul: Tables d’autel de marbre exécutées dans le Midi de la France aux Xe et Xle siècle, dins Mélanges d’Histoire du Moyen-âge offerts à M. Ferdinand Lot, París1925, pàgs. 137-167.
 • Desplanque, E.: Inventaire sommaire des archives communeles de Thuir antérieures à 1790, Perpinyà 1896.
 • Devic, Claude - Vaissette, Joseph: Histoire générale de Languedoc, 16 vols., Tolosa de Llenguadoc 1877-1905 (tercera edició, corregida i augmentada sota la direcció d’A. Moliner). (Primera edició 1730-45, 5 vols., París; segona edició 1872-75, 15 vols., Tolosa de Llenguadoc, sota la direcció d’E. Dulaurier).
 • Dictionnaire des églises de France. Cévennes-Languedoc, Roussillon, vol. IIc, ed. Robert Laffont, 1966.
 • Diskant, Eda: Le cloître de Saint-Génis-des-Fontaines à Philadelphie, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1989), núm. 20, pàgs. 225-234.
 • Diskant, Eda: Quelques sculptures romanes du Roussillon dans les collections amérícaines, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1990), núm. 21, pàgs. 118-209.
 • Donnezon, Albert: Note sur quelques sepultures du Roussillon, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà1891), pàgs. 262-272.
 • Durliat, Marcel: La sculpture romane en Roussillon, 5 vols., ed. Tramontane, Perpinyà 1948-54.
 • Durliat, Marcel: Peintures murales du Roussillon, “Bulletin de la Société des Antiquaires de France”, pàgs. 118-122. 1950-51.
 • Durliat, Marcel: Deux noveaux devants d’autel du groupe de Maitre Alexandre, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1951), vol. I, pàgs. 384-394.
 • Durliat, Marcel: L’atélier de Maître Alexandre en Roussillon et en Cerdagne, “Études Roussillonnaises” (Perpinyà 1951*), núm. 1, pàgs. 113-119.
 • Durliat, Marcel: Le “maitre de Cabestany” a Saint-Hilaire-de-l’Aude. Solution de quelques problemes archéologiques, “Tramontane”, núm. 344, pàgs. 117-121.1952a.
 • Durliat, Marcel: Christs vêtus des Pyrénées-Orientales. Etude de leur décoration peinte, Montpeller 1952b.
 • Durliat, Marcel: L’oeuvre du “maître de Cabestany”, dins “Actes du Congrès regional des Fédérations historiques du Languedoc” (Carcassona1952c), pàgs. 185-194.
 • Durliat, Marcel: Le prieuré de Serrabone, dins “Congrès archéologique de France”, CXII Session, Le Roussillon, París 1954 (actes publicades el 1955).
 • Durliat, Marcel: L’affaire des fresques de Casesnoves, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1954*), vol. IV, pàgs. 161-164.
 • Durliat, Marcel: Arts anciens du Roussillon, vol.I, Perpinyà 1954a.
 • Durliat, Marcel: L’église de Brouilla, dins “Actes du Congrès Archéologique de France”, CXII Session, Le Roussillon, pàgs. 216-219 (actes publicades l’any 1955). 1954b.
 • Durliat, Marcel: La peinture roussillonnaise à la lumière de découvertes recentes, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1954-55), vol. IV, núms. 3-4, pàgs. 293-306.
 • Durliat, Marcel: L’église de Malloles, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1954-55*), vol. IV, 1-2, pàgs. 101-114.
 • Durliat, Marcel: La chasuble et la vierge de Thuir, “Monuments històriques de la France”, núm. 4, pàgs. 176-181. 1955.
 • Durliat, Marcel: Christs romans du Roussillon et de Cerdagne, Perpinyà 1956.
 • Durliat, Marcel: Roussillon roman, ed. Zodiaque, col·l. “La nuit des temps”, núm. 7, Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-vire (Yonne 1958) (4a edició 1986).
 • Durliat, Marcel: La peinture romane en Roussillon et en Cerdagne, “Cahiers de Civüisation Médiévale”, vol. 1, gener-març, pàg. 3 i segs. 1961.
 • Durliat, Marcel: L’art dans le royaume de Majorque, Tolosa de Llenguadoc 1962.
 • Durliat, Marcel: L’art catalán, París 1963.
 • Durliat, Marcel: Pyrénées romanes, ed. Zodiaque, col·l. “La nuit des temps”, núm. 30, Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-vire (Yonne 1969).
 • Durliat, Marcel: Du nouveau sur le Mattre de Cabestany, “Bulletin monumental”, núm. 3, pàgs. 193-198. 1971.
 • Durliat, Marcel: Le Maítre de Cabestany, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1973), núm. 4, pàgs. 116-127.
 • Durliat, Marcel: Raimond de Bianya ou de Via, “Les Cahiers de Saint-Michelde-Cuxa” (Codalet-Prada 1973*), núm. 4, pàgs. 129-130.
 • Durliat, Marcel: La tribune de Serrabone et le gubé de Vezzolano, dins Monumento et mémoires - Fondation E. Piot, vol. LX, pàgs. 80-112. 1976.
 • Emery, Richard W.: Thejews of Perpignan in the XIIth century. An econòmic study based on notarial records, Colúmbia University Press, Nova York 1959.
 • Esperandieu, E.: Repertoire archéologique des Pyrénées Orientales. 1936.
 • Farré i Sanpere, M. Carme: El Museu d’Art de Catalunya, Barcelona 1983.
 • Florand, Daniel: A la recherche du Maître de Cabestany, col·l. “Connaissance du monde”, núm. 74. 1965.
 • Foguet Isans, Joan: L’arquitectura dels templers a Catalunya, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona 1990.
 • Font i Rius, Josep Maria: Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols., CSIC, Barcelona-Madrid 1969-83.
 • Forsyth, I. H.: The trone of Wisdom. Wood sculptures ofthe Madonna in Romanesque France, Princeton 1972.
 • Fournier, G.: Le château dans la France médiévale, ed. Aubier-Montaigne, París 1978.
 • Gaillard, Georges: Premiers essais de sculpture monumentale en Catalogne aux Xe et Xle siècles, París 1938.
 • Gaillard, Georges: Saint-André-de-Sorède, dins “Actes du Congrés archéologique de France”, CXII Session, Le Roussillon, pàgs. 208-215 (actes publicades l’any 1955) 1954a.
 • Gaillard, Georges: Saint-Genís-des-Fontaines, dins “Actes du Congrés Archéologique de France”, Le Roussillon, pàgs. 199-207 (actes publicades l’any 1955) 1954b.
 • Galangau, G. - Elsaesser, A.: Histoire de Vilellongue-dels-Monts, obra inèdita s.d.
 • Gauthier, Marie Madeleine: Emaux du Moyen Age, Office du Livre, Friburg 1972.
 • Gavín, Josep Maria: Inventari d’esglésies, vol. 3. Capcir-Cerdanya-Conflent-Vallespir-Rosselló, Arxiu Gavín, Valldoreix 1978.
 • Gazanyola, J. de: Histoire de Roussillon, Perpinyà 1857.
 • Gibrat, J.: Le prieuré de Saint-Féliu-d’Amount, “Ruscino” (Perpinyà 1914), vol. IV, núm. 1, pàgs. 45-72.
 • Gibrat, J.: Notice historique sur Saint-Féliu-d’Avall, Perpinyà 1917
 • Gibrat, J.: La seigneurie et la paroisse du Soler, “Revue Catalane” (Perpinyà 1919-20), núm. 156, pàgs. 210-213, (1919); núm. 157, pàgs. 228-229, (1919); núm. 160, pàgs. 47-48, (1920); núm. 162, pàgs. 93-95, (1920); núm. 167, pàgs. 200-203, (1920).
 • Glnouves, O. - Schneider, L.: L’Antiquité Tardive dans la moyenne vallée de l’Hérault, dins Actes de les IX Journées d’Archéologie Mérovingienne, Museu Arqueològic de Lattes, pàgs. 163-164. 1988.
 • Gouges, M.: Le premier château de Salses, “Madeloc” (Salses 1950), núm. 4, pàg. 14; núm. 5, pàgs. 19-20; núm. 6, pàgs. 14-15.
 • Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. 14 (el Rosselló i la Fenolleda), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1985.
 • Grau, Roger: La cathédrale d’Elne, dins “Congrés Archéologique de France” CXIIè Session, Le Roussillon, París 1954, pàgs. 135-145 (actes publicades l’any 1955).
 • Grau, Roger: Elna-Illiberis. Histoire-archéologie. Guide des monuments, Perpinyà 1970.
 • Gudiol i Cunill, Josep: Els pintors. La pintura mural, dins La pintura mig-eval catalana. Els primitius, vol. I, ed. Barbra, Barcelona 1927.
 • Gudiol i Ricart, Josep: Los relieves de la portada de Errondo y el Maestro de Cabestany, “Príncipe de Viana”, vol. XIV, pàgs. 3-8. 1944.
 • Gudiol i Ricart, Josep: Arte románico catalán. Pinturas murales, Barcelona 1965.
 • Gudiol i Ricart, J., Regla, J., Vila i Valentí, J.: Cataluña, col-I. “Tierras de España”, vol. I, Madrid 1974.
 • Guiter, Henri: Développement comparé de deux monastères carolingiens en Roussillon: Saint-Génis-des-Fontaines et Saint-André-de-Sorède, “Bulletin Philologique et Historique”, pàgs. 95-101. 1974.
 • Guth, Paul: Souvenirs d’un marchand de sculptures, “Connessance des Arts”, núm. 21, pàgs. 20-23. 1953a.
 • Guth, Paul: Souvenirs d’un marchand de sculptures, “Connessance des Arts”, núm. 22, pàgs. 41-45. 1953b.
 • Gutiérrez-Lloret: Cerámica común paleoandaluza del sur de Alicante (siglos VII-X), Publicacions de la Caixa d’Estalvis d’Alacant, Alacant 1988.
 • Héliot, P.: Remarques sur les voütes d’arétes et sur les coupoles dans l’architecture romane, “Revue archéologique”, núm. 1, pàgs. 167-190. 1961.
 • Henry, D.M.J.: Histoire du Roussillon comprenant l’histoire de Majorque, 2 vols., Imp. Royale, París 1835.
 • Horste, Karin: Romanesque sculpture in American collections. XX - Ohio and Michigan, “Gesta”, vol. XXI, núm. 2, pàg. 126 i segs. 1982.
 • Jampy, M.: Elne, sa cathédrale, son clottre, Perpinyà 1937.
 • Liber feudorum maior, edició a cura de F.X. Miquel i Rosell, 2 vols., CSIC, Barcelona, 1945-47.
 • Julien, L.: A propos du tympan de Cabestany, “Cahiers d’Etudes Cattares”, vol. IX, pàgs. 135-141. 1958.
 • Junyent i Sobirà, Eduard: L’oeuvre du Maítre de Cabestany, dins “Actes du 86è Congrès des Sociétés Savantes, Section Archéologie” (Montpeller 1962), pàgs. 169-178.
 • Junyent i Sobirà, Eduard: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1983.
 • Junyent i Sobirà, Eduard: Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Òliba, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1992.
 • Justafré, Roger: Les portes ferrées mediévales nord catalanes, Prieuré de Serrabona - Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Serrabona 1988.
 • Justafré, Roger: Castellnou, mille années d’histoire, “D’Ille et d’ailleurs” (Illa) núm. 20, pàg. 4 i segs. 1990.
 • Kuhn, Ch. L.: Romanesque muralpainting of Catalonia, Harvard University, Cambridge 1930 (Mss).
 • Llong, Gilbert: Sainte-Marie-Madeleine-de-Veda. Ruines au coeur de l’Albère, “Massana” (Argelers 1981), vol. XIII, núm. 40, pàgs. 1-6.
 • Magnou-Nortier, E.: La société laïque et l’église dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du VIIIème à la fin du Xème siècle, Universitat de Toulouse-Le Mirail, Tolosa de Llenguadoc 1974.
 • Mallet, Géraldine: Le cloítre de Saint-Génis-des-Fontaines. Historiographie, “Archéologie du Midi Medieval”, núm. 5, pàgs. 109-118. 1987.
 • Mallet, Géraldine: Cloîtres démontés du Roussillon, remontés aux Etats-Unis, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1991), núm. 22, pàgs. 261-278.
 • Mallet, Géraldine: Les cloítres démontés du Roussillon des XIIème, XIIIème et XIVème siècles, tesi doctoral Nouveau Régime, Universitat de Toulouse-Le Mirail 1992, 3 vols.
 • Marca, P. de: Marca hispànica sive limes hispanicus, Baluze, París 1688 (reedició facsímil, ed. Base, Barcelona 1972).
 • Mare-Vene, Anne Fr.: L’ancien prieuré de Serrabone, Editions du Cadran, París 1962.
 • Marichal, Rémy:: Sondage préliminaire à l’étude archéologique du sous-sol de l’église Saint-Jean-le-Vieux à Perpignan, dins Estudis rossellonesos dedicats a en Pere Ponsich (Miscel·lània d’arqueologia, història i història de l’art del Rosselló i de la Cerdanya, a cura de M. Grau i O. Poisson), Le Publicateur, Perpinyà 1987, pàgs. 239-243.
 • Marty, B.: Fouittes archéologiques en l’église Notre-Dame-de-la-Rodona, “Les Cahiers des Amis du Vieil Ille et des villages voisins” (Illa 1989), 107, pàgs. 25-58.
 • Massot, J.: Note sur les monnaies trouvées à Castel-Rossello, “Ruscino” (Perpinyà 1912), pàgs. 151-207.
 • Mayeux, Albert: Le Sarcophage de Guillaume II de Saint-Génis-des-Fontaines, “Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France”, pàgs. 147-149. 1910.
 • Mayeux, Albert: Saint-Jean-le-Vieux à Perpignan, “Bulletin Monumentale”, pàgs. 73-100. 1913.
 • Ménétrier, L.: Le “tumulus” de Saint-Nazaire, “Bulletin de la Société Agricole, Scientiflque et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1870), XVIII, pàgs. 271-273.
 • Mesuret, Robert: Les peintures murales du sud-ouest de la France du X au XVIe siècles, París Mil·lenari d’art nord-català, Perpinyà, 1967, 1989.
 • Miquel i Rosell, F.X. vegeu Líber feudorum maior MIRET i SANS, Joaquim
 • Miquel i Rosell, F.X.: Les cases de templers y hospitalers en Catalunya. Aplech de noves y documents històrichs, Barcelona 1910.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 8, San Andrés de Sureda y San Quirico de Colera, Olot 1896.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 9. El monasterio de Sant Martín de Canigó, Olot 1899.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 12, Colección diplomática del condado de Besalú, Olot 1902.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 15, Colección diplomática del condado de Besalú, Olot 1908.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 21, El obispado de Elna, vol.I, Olot 1911.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 22, El obispado de Elna, vol.II, Olot 1912.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 23, El obispado de Elna, vol.III, Olot 1914.
 • Monsalvatje i Fossas, Francesc: Noticias históricas, vol. 24, El obispado de Elna, vol.IV, Olot. 1917 Noticias históricas, vol. 25, Olot 1915.
 • Negre i Pastell, Pelagi: Dos importantes documentos del conde de Ampurias Pondo I, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses” (Girona 1960), vol.XIV, pàgs. 229-261.
 • Nogués, P.: Histoire de Notre-Dame du Château, 2 vols., Verdun 1970-71.
 • Nougaret, J. - Saint-Jean, R.: Languedoc Roman, ed. Zodíaque, Sainte-Marie-de-la-Pierrequi-vire (Yonne 1980).
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes II. Anys 952-998, “Revista catalana de teologia” (Barcelona), Facultat de Teologia de Catalunya, vol. V/1,153-180. 1988 Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes V. Anys 1101-1125, “Revista catalana de teologia” (Barcelona 1980), Facultat de Teologia de Catalunya, vol. XIII/2, pàgs. 387-429.
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes VI. Anys 1126-1150, “Revista catalana de teologia” (Barcelona 1990), Facultat de Teologia de Catalunya, vol. XV/1, pàgs. 181-201.
 • Ordeig i Mata, Ramon: Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes VII Anys 1151-1200 i VIII Addenda i índex, “Revista Catalana de Teologia” (Barcelona 1991), Facultat de Teologia de Catalunya, vol. XVI/2, pàgs. 364-423.
 • Ordeig i Mata, Ramon: Les dotalies de les esglésies de Catalunya s. IX-XII, vol. I (I), Vic 1993.
 • Oasselac, M.: Premieres campagnes de prospections archéologiques aériennes en Languedoc Occidental, “Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude” (Carcassona 1980), vol.LXXX, pàgs. 25-34.
 • Pichard-Schmitter, M. Th.: Autour de la “chasuble” de Thuir, “Monuments històriques de la France”, núm. 1, pàgs. 41-43. 1956.
 • Pijoan, J. - Gudiol i Ricart, J.: Les pintures murals romàniques de Catalunya, dins Monumenta Cataloniae, vol. IV (ed. Alpha), Barcelona 1948.
 • Pinya, Pere (pseud.): La tour et le site de Castell-Rosselló, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1956) núm. V, pàgs. 6-7.
 • Pladevall i Font, Antoni: Els monestirs catalans, Edicions Destino, Barcelona 1968.
 • Poisson, Olivier: Histoire moderne de Serrabone de 1700 à 1930, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1981), núm. 12, pàgs. 141-150.
 • Poisson, Olivier: La restauration du cloître d’Elne en 1827, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1982), núm. 13, pàgs. 333-344.
 • Poisson, Olivier: L’abbaye de Saint-Génis-de-Fontaines, Le Publicateur, Perpinyà 1989.
 • Ponsich, Pere: Le Conflent et ses comtes, du IXème au XIIème siècles, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1951), vol. I, núms. 3 i 4, pàgs. 241-344.
 • Ponsich, Pere: Saint-J’ean-le-Vieux de Perpignan, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1953), vol. III, núms. 2-4, pàgs. 105-136.
 • Ponsich, Pere: Le “Monestir del Camp”, dins “Actes du Congrés Archéologique de France”, CXII Session, Le Roussillon, pàgs. 315-333 (actes publicades l’any 1955) 1954.
 • Ponsich, Pere: Saint-1 ean-le-Vieux de Perpignan, dins “Actes du Congrés Archéologique de France, CXII Session, Le Roussillon, pàgs. 31-50 (actes publicades l’any 1955) 1954a.
 • Ponsich, Pere: Découverte d’un nouvel element du portad présumé] de Saint-J ean-le-Vieux au Xle siècle, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1954-55), vol. IV, núms. 1-2, pàg. 165 i segs.
 • Ponsich, Pere: L’église de Saint-Pierre et Saint-Felix-de-Calmella et son baldaquín peint, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà1957), vol. VI, núms. 1-2, pàgs. 97-117.
 • Ponsich, Pere: L’église et le territoire de Sainte-Marie-Madeleine de Vesa ou de la Veda, “Centre d’études et de recherches catalanes des Archives”, núm. 2, pàgs. 162-169. 1958.
 • Ponsich, Pere: Un nouveau document inèdit concernant Sainte-Marie-Madeleine de Vesa ou de la Veda, “Centre d’études et de recherches catalanes des Archives”, núm. 4, pàgs. 134-143. 1959.
 • Ponsich, Pere: Vers le rétour du cloítre de Saint-Génis-des-Fontaines et du portail de Notre-Dame-del-Vilar, “Tramontane”, núms. 471-472, pàgs. 189-196. 1963.
 • Ponsich, Pere: Les mystères du Vieux Perpignan ou le secret du Cours Maintenon, “Maintenon” (Perpinyà 1965), pàgs. 13-16
 • Ponsich, Pere: Les mystères du Vieux Perpignan ou le secret du Cours Maintenon (suite), “Maintenon” (Perpinyà 1967), pàgs. 15-21.
 • Ponsich, Pere: Les avatars du maítre-autel de la cathédrale d’Elne, “Cahiers Ligures de Préhistoire et d’Archéologie”, 18, pàgs. 45-56. 1969.
 • Ponsich, Pere: L’évolution de l’architecture romane roussillonnaise des origines au XIIIème siècle, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1973), núm. 4, pàgs. 29-47.
 • Ponsich, Pere: Dix siècles de Moyen Age: de Ruscino à Castell Rosselló (Ve-XVe siècle), dins Le site antique de Ruscino, Museu Rigaud, Perpinyà 1974, pàgs. 49-56.
 • Ponsich, Pere: Chronologie et typologie des cloitres romans roussillonnais, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1976), núm. 7, pàgs. 75-97.
 • Ponsich, Pere: L’évolution du portail d’église en Roussillon, du Xle au XIVe siècle, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1977), núm. 8, pàgs. 175-199.
 • Ponsich, Pere: Les plus anciennes sculptures medievales du Roussillon (Vè-XIe siècle), “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1980a), núm. 11, pàgs. 293-351 + 13 làmines.
 • Ponsich, Pere: Limíts històrics i repertori toponímic dels llocs habitats dels antics “països” de Rosselló-Vallespir-Conflent-Capcir-Cerdanya-Fenolledès, “Terra Nostra” (Prada de Conflent 1980b), núm. 37.
 • Ponsich, Pere: Les tables d’autel à lobes de la province ecclésiastique de Narbonne (Xe-XIe s) et l’avènèment de la sculpture monumentale en Roussillon, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1982), núm. 13, pàgs. 7-45 + 9 làmines.
 • Ponsich, Pere: Le mystère du palais comtal de Perpignan, “Bulletin de la Société Agricole, Scientiflque et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1983), vol. XC, pàgs. 40-51.
 • Ponsich, Pere:Des wisigoths aux árabes et aux carolingiens, vol. I, pàgs. 139-175; Les temps féodaux. Les comtes héréditaires. Dynasties comíales d’Empories-Roussillon, Cerdagne, Besalú, puis de Barcelone, vol. I, pàgs. 177-241; La société féodale en Roussillon et en Cerdagne, vol. I, pàgs. 242-287; La monarchie catalano-aragonaise (1172-1276), vol. I, pàgs. 289-348; Les Rois de Majorque (1276-1344), vol. I, pàgs. 349-390; Notices històriques des communes des Pyrénées-Orientales, vol. II, pàgs. 875-1096, dins Le Pays Catalán (dirigida per Jean Sagnes), 2 vols., Perpinyà 1983-86 .
 • Ponsich, Pere: Les derniers cloítres romans du Roussillon, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1984), núm. 15, pàgs. 5-24.
 • Ponsich, Pere: L’encrier mozárabe de Brullà (Xle s.), “Actes du 106e Congrés National des Sociétés Savantes. Archéologie” (París 1984-85), pàgs. 101-105.
 • Ponsich, Pere: Le problème des tribunes de Cuxa et de Serrabona, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1985-87), núm. 16, pàgs. 9-24 i núm. 18, pàgs. 265-290.
 • Ponsich, Pere: Les églises fortifiées du Roussillon, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1986), núm. 17, pàgs. 9-41.
 • Ponsich, Pere: Quelques lipsanothèques du Roussillon et de Catalogne, “Bulletin de la Société des Fouilles Archéologiques et des Monuments Històriques de l’Yonne”, vol. 4. 1987a.
 • Ponsich, Pere:L’autel et les rites qui s’y rattachent. Son évolution en Roussillon etpays adjacents, du IXe au XIIIe siècles, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1987b ), núm. 18, pàgs. 9-37.
 • Ponsich, Pere: Note sur un problème d’épiscopologie des évéques d’Elne au IXe siècle. Les évéques Ramno (ca. 820-ca. 830) et Salomo (832-ca. 840), “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1987c), I (nova sèrie), pàgs. 91-94.
 • Ponsich, Pere: De l’oppidum Sordonum(?) à Salvaterra, “Opoul reverdirà!”, Perpinyà 1990a.
 • Ponsich, Pere: Complexité et originalité de l’art roman en Roussillon au Xle siècle. Saint-Martin-de-Tatzo-d’Avall en Roussillon propre. L’avénement de l’architecture lombarde en Conflent, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1990b), núm. 21, pàgs. 7-27.
 • Ponsich, Pere: Les crucifix romans du Roussillon, de Cerdagne et de Capcir. Dernières découvertes, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1991), núm. 22, pàgs. 159-177.
 • Ponsich, Pere: La société et l’art en Roussillon à l’époque carolingienne, “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa” (Codalet-Prada 1992a), núm. 23, pàgs. 11-29.
 • Ponsich, Pere: Aperçu historique de la seigneurie et de la vicomté de Canet, “Etudes Roussillonnaises” (Perpinyà 1992b), vol. XI (nova sèrie).
 • Ponsich, Pere: Les voies antiques de Roussillon en Empourdan à travers la montagne d’Albera, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littérarie des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1992c), vol. X, pàgs. 13-36.
 • Ponsich, Pere: El problema del partiment del comtat de Rosselló entre els casals de Cerdanya i d’Empúries a la mort del comte Miró I el Vell (896), dins Miscel·lània en homenatge a Ramon d’Abadal, (en curs de publicació) e.p.
 • Portee, Arthur K.: La escultura románica en España, vol.II, Barcelona 1928. POST, Chandler Rathford
 • Portee, Arthur K.: A History of Spanish painting, vols. I-III, Harvard University Press, Cambridge 1930 (Mss).
 • Pous, Annie de: Les tours à signaux des vicomtés de Castellnou et de Fonollède au Xle siècle, Société Française d’Archéologie, París 1949.
 • Pous, Annie de: Tours et chàteaux du Vallespir, “Conflent” (Prada de Conflent 1975), núm. 77, pàgs. 261-315.
 • Pous, Annie de: Les tours à signaux, Atalaya, Guardia, Farahon, “Conflent” (Prada de Conflent 1980), núm. 106, pàgs. 1-109.
 • Pous, Annie de: Chàteaux des Pyrénées-Orientales, Nouvelles Editions Latines, París 1981.
 • Pressonyre, Léon: Une nouvelle oeuvre de Maitre de Cabestany en Toscane: le pilier sculpté de San Giovanni in Sugana, “Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France”, pàgs. 30-55. 1969.
 • Puig i Cadafalch, J., Falguera, A. de, Goday, J.: L’arquitectura romànica a Catalunya, 3 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1909-18 (2a edició facsímil, IEC - Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983).
 • Puiggarí, Pere: Antiquités romaines à trois quart de lieue sud de Perpignan, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1833), núm. 8.
 • Puiggarí, Pere: Eglise de Saint-Jean-le-Vieux à Perpignan, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1836), núms. 51-52 (reed. a “Ruscino”, 1911, pàgs. 43-57).
 • Puiggarí, Pere: Catalogue biographique des évèques d’Elne, Perpinyà. RÉART, Jaubert de 1835 Le val de Montbram, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1842).
 • Renard de Saint-Maló, Joan Baptista: Carta de condol de Santa Maria de Serrabona, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1832-37).
 • Renard de Saint-Maló, Joan Baptista: Saint Pierre d’Argeles, village, et Saint Laurent du Mont au de l’Alieu, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà1833), núm. 27.
 • Renard de Saint-Maló, Joan Baptista: Le Monastir-del-Camp, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1833*), núm. 11, pàg. 43 i segs.
 • Renard de Saint-Maló, Joan Baptista: Résumé des découvertes faites depuis 1815 sur le topographie du Roussillon au temps des romains, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1835), núm. 48, pàgs. 189-191.
 • Renard de Saint-Maló, Joan Baptista: Le monastère benedictin de Saint-Etienne sur Tet ou de Saint-Esteve, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1836), núm. 32.
 • Renard de Saint-Maló, Joan Baptista: Notice historique sur le monastère de Notre-Dame-du-Vilar, “Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1883), 1 de juny.
 • Rey, Raymond: Une oeuvre hispano-languedocienne inconnue: le tympan roman de Cabestany, “Bulletin de la Societé Archéologique du Midi”, pàgs. 213-214. 1937.
 • Reynal, J.: El Riberal, Perpinyà 1985.
 • Richard, J.C. - Claustres, G.: Ruscino. Etudes archéologiques, vol. I, “Revue archéologique de Narbonnaise” (París 1980).
 • Rieu, Bernat:: L’alou de Sant Pere de la Cellera (o deis Forquets) i de Sant Llorenç del Munt (8147-1789), dins Sant Llorenç del Munt, un alou benedictí en el terme d’Argelers, Editions Massana, núm. 52, Perpinyà 1991, pàgs. 9-38.
 • Ritter, R.: L’architecture militaire du Moyen Age, ed. Grasset, París 1974.
 • Robin, Marcel:Le roussillon et l’art roman, “Le Point”, núms. 34-35. 1947a .
 • Robin, Marcel: Le maître du tympan de Cabestany, “Le Point”, núms. 34-35. 1947b
 • Roca, Jean: Monographie de Saint-Esteve, “Revue historique et littéraire du diocèse de Perpignan” (Perpinyà 1922), núm. 17, pàgs. 75-78.
 • Rochette, Jean-Claude: Remontage du clottre de Saint-Génis-des-Fontaines, dins Etudis rossellonesos dedicats a en Pere Ponsich (Miscel·lània d’arqueologia, història i història de l’art del Rosselló i de la Cerdanya, a cura de M. Grau i O. Poisson), Le Publicateur, Perpinyà 1987, pàgs. 415-422.
 • Sacaze, F.: Inscriptions antiques des Pyrénées, Tolosa de Llenguadoc 1892.
 • Salet, Francis: L’oeuvre du Maître de Cabestany, “Bulletin Monumental” (París 1964), vol. I, pàg. 91.
 • Salrach, Josep Maria: Dels orígens a 1714, dins Història dels Països Catalans (dir. A. Balcells), vol. I, ed. Edhasa, Barcelona 1982.
 • Salvadou, Jean: Tympan marial de Véglise de Cabestany, “L’Art et l’Eglise”, núm. 3, pàgs. 27-35. 1935.
 • Salvadou, Jean: Le tympan de Cabestany, “Bulletin Monumental” (París 1936).
 • Sarrete, Jean: Découvertes archéologiques à Palau-del-Vidre, “Ruscino” (Perpinyà 1911) núm. 1, pàgs. 102-110.
 • Saut, R.: Vieilles pierres du vieux Canet, “Conflent” (Prada de Conflent 1976) núm. 79, pàgs. 7-32.
 • Simón, David L.: Still more by the Cabestany Master, “The Burlington magazine”, núm. 911, pàgs. 108-111. 1979.
 • Soldevila, Ferran (ed.): Les quatre grans cròniques, ed. Selecta, Barcelona 1971.
 • Soldevila, Ferran (ed.): Història de Catalunya, Catalònia, Mèxic.
 • Souton, A. 1970 Le nom du sculpteur d’Elne, “Annales du Midi” (Tolosa de Llenguadoc 1946), t. LXXXII, pàgs. 61-63.
 • Soubielle, J.: Notice historique sur Notre-Dame-du-Chàteau-d’Ultréra, Perpinyà 1924.
 • Stym-Popper, Sylvain: Le chàteau de Collioure, dins “Congrés Archéologique de France”, CXII, Le Roussillon, París 1954, (actes publicades el 1955), pàgs. 161-179.
 • Sureda i Pons, Joan: La pintura romànica a Catalunya, Alianza Editorial, col-1. “Alianza Forma”, núm. 17, Madrid 1981.
 • Taylor-Nodier, Ch. - Cailleuxe, A. de: Voyages pittoresques et romàntiques dans l’ancienne France, vol. 2 (Languedoc 1835).
 • Thiers, F. P.: Note sur les origines de l’église d’Elne et sur le domaine des seconds flaviens en Roussillon, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1913), vol. LIV, pàgs. 600-605.
 • Thiers, F. P.: Les majestats catalanes, dins Monumenta Cataloniae, ed. Alpha, Barcelona 1966.
 • Les tresors des églises de France, Musée des Arts Décoratifs, Caisse Nationale des Monuments històriques, París, 1965 (2a edició).
 • Tresors d’orfèvrerie des églises du Roussillon et du. Languedoc Médíterranéen, Palée des Archevèques, Musée de Beaux Arts de Narbonne, maig-juny, 1954.
 • Vassal, Jacques: Origines chrétiennes de Roussillon. Notre-Dame-des-Correchs, son nom, son église, sa statue et son culte, Semaine religieuse du diòcese de Perpignan, Perpinyà 1890.
 • Vayreda i Olivas, Pere: El priorat de Lladó i les seves filials, Biblioteca Balmesiana, Barcelona 1930.
 • Vidal, Pere: Notice historique sur Banyuls-del-Marende (Banyuls-sur-Mer), Perpinyà s.d.
 • Vidal, Pere: Recherches relatives à l’histoire des Beaux-Arts et des Belles-Lettres en Roussillon depuis le XI siècle jusqu ‘au XVIIIe siècle, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1886), vol. 27, pàgs. 201-261.
 • Vidal, Pere: Le guide historique et pittoresque dans le département des Pyrénées-Orientales, Perpinyà 1899.
 • Vidal, Pere: La fondation du prieuré de Serrabona en 1082, “Revue d’Histoire et d’archéologie du Roussillon” (Perpinyà 1900), vol. I.
 • Vidal, Pere: Guide historique de Perpignan, Perpinyà 1900a.
 • Vidal, Pere: Le Roussillon Prehistoriaue, Perpinyà 1922.
 • Vidal, Pere - Calmette, Josep: Bibliographie roussillonnaise, “Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales” (Perpinyà 1906), núm. 47.
 • Villanueva, Jaime: Viage literario a las iglesias de España, vol. XIII, Real Academia de la Historia, Madrid 1850.
 • Weinberger, R. D.: The Cloister, dins Museum News. The Toledo Museum of’Art, vol. XXI, núm. 3, pàgs. 53-72. 1979.
 • Zimmermann, Michel: Origines et formation d’un Etat catalán (801-1137), dins Histoire de la Catalogne, ed. Privat, Tolosa de Llenguadoc 1982.