El marc històric del romànic del Rosselló

Antecedents: del Neolític a la fi del món romà

Durant el període neolític, amb l’adveniment de la ramaderia i de l’agricultura, el Rosselló té una població important. El neolític antic (5500 a 4800 aC), amb la característica ceràmica cardial, és present a la cova de l’Esperit (Salses), a l’abric de la coma Francesca (Salses), i al jaciment subaquàtic de l’illa de la Correja (estany de Salses-Leucata); hom l’ha datat per radiocronologia el 4850 aC i és situat sota més de 2 m d’aigua. El neolític mitjà (4800 a 3500 aC) té abundants vestigis a la cova de Montou (Corbera de les Cabanes): la...