Castell d’Alteracs (Olius)

D’aquest castell no ens ha restat cap vestigi arquitectònic que faci possible la seva situació geogràfica. L’any 1033, el bisbe sant Ermengol, gaudint encara de bona salut, disposà el seu testament, en el qual ordenava als seus executors testamentaris que després de la seva mort venguessin, entre altres béns, l’alou d’Alteracs. Els diners obtinguts de la venda havien de servir per a pagar l’obra de la seva església d’Urgell. El 1 5 de les calendes de setembre de 1038, el sagristà Sunifred, Ermenir i Ramon Geruz, en nom del difunt bisbe urgellenc, vengueren segons Costa i Bafarull, a “Villelma...