Castell de Fondespatla

Aquest castell era situat a l’actual vila de Fondespatla. És possible que el casal renaixentista que hi ha a l’entrada del poble en sigui el seu successor. El 1175 Alfons el Cast llegà el lloc de Fondespatla al bisbe de Saragossa, juntament amb Vall-de-roures i Mesquí. La primera referència documental del castell és de l’any 1188, any en què Fortuny Robert, senyor de Vallde-roures pel bisbe de Saragossa, concedí la terra de Fondespatla amb tots els seus termes a Arnau de Bretons, al seu germà Bertran i a Bernat Vidal, parent seu, amb la condició que hi fessin un castell i poblessin el terme segons les seves possibilitats. L’any 1232 Arnau de Fondespatla, la seva muller, Domenja, i el seu nebot, Arnau, amb el consentiment dels senyors de Vall-de-roures, concediren una carta de poblament als habitants del terme del castell de Fondespatla, tant els presents com els que en el futur anessin a poblar-lo.