Castell de Granyena de Segarra

Castell

La primera notícia del castell és de l’any 1054, en què el comte Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis concediren el puig d’Agramunt (actual Gramuntell) a una sèrie de famílies perquè el repoblessin. En l’esmentat document es fa constar que Gramuntell en aquells moments formava part del terme del castell de Granyena. El domini del comte de Barcelona sobre Granyena també s’observa en la donació que Ramon Berenguer I féu a títol d’esponsalici a la seva dona Almodis l’any 1056, en la qual li llegà, entre d’altres, el castell de Grannana. El 1076 Ramon Berenguer I llegà en el seu...