Santa Maria del Camí (Granyena de Segarra)

Popular santuari de la parròquia de Granyena situat 1 km al nord-est del poble de Granyena, vora la carretera que porta a Cervera. És documentat per primera vegada el 1298, quan Bernat Calb de Granyena va reconèixer deure a Berenguer de Cases, clergue, cent setanta sous barcelonins per raó de la celebració dels oficis divins a l’església de Santa Maria de Granyena i a l’església de Santa Maria del Camí els diumenges i dies festius. L’església disposava per al seu culte d’un capellà beneficiat i una família ermitana que vivia prop de la capella. L’edifici actual és una reconstrucció barroca...