Castell de Montner

El primer esment del topònim Montner és de l’any 959. El castell que s’aixecà al lloc és conegut des del 1240, en què Ramon de Tor jurà vassallatge a Nunó Sanç sobre aquesta fortalesa. Al principi del segle XIV consta que el domini del terme era de Bertran de Sant Marçal. A la darreria de segle s’incorporà al vescomtat de Perellós.