Castell i poble de Calmella

El lloc de Calmella surt documentat els anys 853 (ipsas Calmezelas) i 929-935 (Calmicella). El 959 hi ha un esment del lloc de Sant Feliu (en relació amb l’església del lloc), i el 1011, de la parròquia Sancti Felicis Calmedelli.

Jaume I el Conqueridor va autoritzar la construcció del castell de Calmella per un privilegi de l’11 de maig de l’any 1250, a favor d’Arnau de Montescot (fill de Beatriu d’Oms), senyor d’Omsi de Calmella. Les restes d’aquesta fortificació és possible que fossin prop de l’actual església Sant Feliu. Cal tenir present, però, que a l’entorn d’aquesta església, en especial als costats nord i oest, encara s’endevina l’existència del poble original, que segurament deu coincidir amb l’espai ocupat per l’antiga sagrera. Al nord d’aquesta sagrera, a partir de l’actual placeta dels Pedrissos, neix un carrer per on es degué ampliar el poble a la baixa edat mitjana.