Bibliografia general referent al romànic del Bages

Romànic civil i militar
  1. Ramon d’Abadal i de Vinyals: Com Catalunya s’obrí al món mil anys enrera, Barcelona 1960.
  2. Ramon d Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans (2.A edició), Barcelona 1965.
  3. Ramon d’Abadal i de Vinyals: Dels visigots als catalans. La Hispània visigòtica i la Catalunya carolíngia, Barcelona 1969.
  4. Ramon d’Abadal i de Vinyals: Dels visigots als catalans. La formació de la Catalunya independent, Barcelona 1970.
  5. Anselm M. Albareda: Història de Montserrat (5.A edició), Montserrat 1972.
  6. Pedro de Argaiz: La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Montserrate, Madrid...