Bibliografia general referent al romànic del Bages

Bibliografia general

  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Com Catalunya s’obrí al món mil anys enrera, Barcelona 1960.
  • Ramon d Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans (2a edició), Barcelona 1965.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Dels visigots als catalans. La Hispània visigòtica i la Catalunya carolíngia, Barcelona 1969.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Dels visigots als catalans. La formació de la Catalunya independent, Barcelona 1970.
  • Anselm M. Albareda: Història de Montserrat (5a edició), Montserrat 1972.
  • Pedro de Argaiz: La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Montserrate...