Els arquebisbes de Tarragona fins el 1300

Fructuós (o Fruitós) (?-259)

És el primer bisbe conegut. Se suposa que era natural de Tarragona i es desconeix la durada de la seva prelatura. Va patir martiri a Tarragona, juntament amb els diaques Auguri i Eulogi, el 21 de gener de 259.

Himeri (a 385-v 390)

Sembla que va ser nomenat arquebisbe durant el pontificat del papa Damas i va tenir una llarga prelatura, fins cap al 390. El 385, en resposta a una lletra seva amb catorze preguntes sobre qüestions eclesiàstiques dirigida al papa Damas, va rebre una llarga carta del seu successor, el papa Sirici (que és la primera decretal...