La societat pallaresa a l’edat mitjana

La composició social

La manca de veritables nuclis urbans, que només comencen a insinuar-se tímidament vers el segle XIII, dóna a la societat pallaresa un caràcter eminentment rural i alhora força tradicionalista. Dos grups conformen bàsicament la societat dels segles XI al XIII: el d’aquells que tenen accés al poder i als beneficis que genera, i el de la resta. No és tracta, però, de grups homogenis; dins de cadascun d’ells hi ha diferents graus, segons la riquesa o la capacitat d’ascensió social. El primer grup era format per la noblesa tant laica com eclesiàstica, el segon, per la...