Mare de Déu de Barrulles (Capafonts)

Capella situada a uns 2 km del poble de Capafonts en direcció nord-est. Sembla que té el seu origen al segle XII, bé que la primera notícia coneguda és de l’any 1225. Fou una església de molta devoció entre la gent del rodal, com Pere de Torrelleona, capellà beneficiat de l’església de la Selva, que en el seu testament del 1327 li llegà 2 sous. L’ermita actual va ser reconstruïda el 1956 sobre les ruïnes de l’antiga, de la qual només es conservava una part de les parets exteriors. Conserva la pica primitiva.