Parròquia de Malpàs (Sant Martí de Riucorb)

El lloc de Malpàs és esmentat com a parròquia del bisbat de Vic en una llista de parròquies de mitjan segle XI. Entre les afrontacions del castell de Valerna (Verdú), del 1080, a migdia, consta el terme de Malpàs. El 1082, en descriure’s les afrontacions del castell de Montalbà, es diu que aquest limitava a migdia amb el terme de Verdú i anava fins al terme de Malpàs.

Fou una parròquia efímera, de la qual no ha restat cap testimoni i es desconeix també el titular. La partida de Mompàs en recorda l’emplaçament.