Poble i recinte fortificat de Cornellà de la Ribera

Aquest poble depenia ja al segle X del monestir occità de la Grassa. Per un document de l’any 1407 hom sap que tenia una cellera closa i amb un portal. Al voltant de l’església parroquial, tal com han estudiat Bayrou i Castellví, hi ha restes d’un recinte fortificat que clou un espai quadrangular d’uns 80 × 60 m, que pot correspondre a aquesta cellera primerenca; segurament deu coincidir amb la sagrera o espai sagrat d’uns trenta passos que en voltava l’església. Actualment encara es veu l’existència de dos portals, de dues torres d’angle i d’algun tram de mur.